W Instytucie Kultury Europejskiej prowadzone są badania z wielu dziedzin nauki, które pozwalają pełniej rozumieć przeszły i współczesny świat oraz wielość wymiarów kultury Europy. Naukowcy z Instytutu konsekwentnie od wielu lat skutecznie pozyskują zewnętrzne środki finansowe w ramach grantów oferowanych przez różne instytucje w Polsce.

„Bursztyn w Kotlinie Karpackiej w I połowie II tysiąclecia przed Chr.: forma – kontekst – znaczenie społeczne”

Grant Narodowego Centrum Nauki

„Społeczności za fortyfikacjami. Ekonomia polityczna mikroregionu Kakucs (Węgry) w środkowej epoce brązu”

Grant Narodowego Centrum Nauki

„Otwarte społeczności – zamknięte przestrzenie. Dynamika osadnictwa obronnego, gospodarki i powiązań ponadregionalnych społeczeństw środkowej epoki brązu w regionie Kakucs (Węgry)”

Grant Narodowego Centrum Nauki

 „Romanizacja obszarów zurbanizowanych w prowincjach reńsko-dunajskich Cesarstwa Rzymskiego (I-III w.n.e.)”

Grant Narodowego Centrum Nauki

„Kulturowe Studia Krajobrazowe”

Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

„Gospodarcza rola armii rzymskiej w prowincji Mezja Dolna (Moesia Inferior)”

Grant Narodowego Centrum Nauki

 „Historia, polityka i manipulacja w Katalonii”

Grant Narodowego Centrum Nauki

„Ku modelowi polskiej paradyplomacji”

Grant Narodowego Centrum Nauki

 „Krajobraz Kulturowy”

Grant Narodowego Centrum Nauki

„Ubrany w bunt, ozdobiony w opór – odzież jako wyraz niezgody i protestu w Imperium Rzymskim okresów Republiki i Pryncypatu”

Grant Narodowego Centrum Nauki

„Zakon templariuszy w Europie Środkowej. Prowincja niemiecko-słowiańska (XIII-XIV w.). Kwerenda w Brandenburskim Głównym Archiwum Krajowym w Poczdamie”

Grant Narodowego Centrum Nauki

„Ku modelowi polskiej paradyplomacji: doświadczenia międzynarodowe”

Program Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

„Zakon templariuszy w Europie Środkowej. Prowincja niemiecko-słowiańska (XIII-XIV w.) – struktura organizacyjna, potencjał gospodarczy, relacje zewnętrzne”

Program Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

Paradyplomacja i dyplomacja publiczna: wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej

Program: Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych

II Naukowa Konferencja Paradyplomatyczna: Dyplomacja miast. Od studiów miejskich do paradyplomacji 

Program: Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych

„Opresja, poddaństwo, dominacja. Studia nad zniewoleniem i przemocą”

Program: Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza

„Śledząc więzi krwi i relacje społeczne: integracja metod genetycznych, izotopowych oraz studiów nad pokrewieństwem w badaniach cmentarzyska z wczesnej epoki brązu w Nižná Myšľa (Słowacja)”

Grant Narodowego Centrum Nauki