Praktyki

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich: dr Igor Ksenicz

Uwaga!

Proszę o stosowanie aktualnych wzorów dokumentów. Przed rozpoczęciem praktyki proszę o weryfikację, czy organizator praktyk wymaga od Państwa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli tak i ubezpiecza Państwa Uniwersytet, proszę o stosowanie wzoru porozumienia z ubezpieczeniem. Jeżeli organizator nie wymaga od Państwa ubezpieczenia NNW lub ubezpieczyliście się Państwo samodzielnie, wybieracie wzór porozumienia bez ubezpieczenia.

Kontakt: igor.ksenicz@amu.edu.pl

Dokumenty obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022:

1. Regulamin praktyk zawodowych IKE UAM
2. Program studenckich praktyk zawodowych dla kierunku komunikacja europejska
3. Program studenckich praktyk zawodowych dla kierunku projektowanie kultury
4. Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych

4.1 Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych (z ubezpieczeniem)
5. Skierowanie na studenckie praktyki zawodowe
6. Oświadczenie o ubezpieczeniu na czas studenckich praktyk zawodowych
7. Dziennik studenckich praktyk zawodowych
8. Karta studenckich praktyk zawodowych (komunikacja europejska)
9. Karta studenckich praktyk zawodowych (projektowanie kultury)

Dokumenty do pobrania (rok akademicki 2020-2021):

1. Regulamin studenckich praktyk zawodowych w IKE UAM w Gnieźnie

2. Program praktyk dla kierunku komunikacja europejska

3. Program praktyk dla kierunku projektowanie kultury

4. Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych

5. Skierowanie na praktykę zawodową

6. Dziennik praktyk studenckich

7. Karta praktyki

8. Praktyka jako okres wykonywanej pracy

9. Praktyka jako okres stażu lub wolontariatu

Wszystkie załączniki w formacie PDF do pobrania tutaj

Ankieta

Dokumenty do pobrania w języku angielskim (english version):

1. Program praktyk dla kierunku komunikacja europejska

2. Program praktyk dla kierunku projektowanie kultury

3. Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych

4. Skierowanie na praktykę zawodową

5. Dziennik praktyk studenckich

6. Karta praktyki

Wszystkie załączniki w formacie PDF do pobrania tutaj

Realizacja praktyk zawodowych według programów studiów

Studenckie praktyki zawodowe instrukcja

Praktyki zawodowe przesunięcie terminu zaliczenia

Praktyki zawodowe – symulowane

Zasady realizacji praktyk IKE UAM semestr zimowy 2020-2021

 

Regulaminy wewnętrzne organizatorów praktyk:

  1. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie