Studenckie pismo SPIKER

„Studenckie Pismo Instytutu Kultury Europejskiej Spiker” to inicjatywa gnieźnieńskich badaczy, mająca na celu aktywizację i intensyfikację lokalnego życia akademickiego. W szczególności dedykowana jest ona ambitnym i uzdolnionym studentom Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, choć otwartą pozostaje dla wszystkich chętnych i aktywnych z kraju i zagranicy.

Jak wskazuje symbolika logo spIKE®, kryjącego w sobie afiliację instytutową, pismo to stanowi narzędzie dla wymiany myśli, dla dyskusji naukowych i polemik. Wszak spiker to ten, który podaje wiadomości; ten, który mówi i mówić się nie boi. Pismo bowiem powstało jako swoiste forum, jako płaszczyzna służąca do realizacji pasji i zainteresowań studenckich: dogłębnych, ciekawych i niebanalnych. Niechaj świadczy o tym znaczenie angielskiego słowa spike, również zamarkowanego w naszym logo.

„spIKE®owi” przyświeca idea interdyscyplinarności i otwartości na nowe, ciekawe pomysły i interpretacje. W „Studenckim Piśmie Instytutu Kultury Europejskiej Spiker” publikuje się – w formie elektronicznej – artykuły naukowe i popularnonaukowe, eseje, felietony i recenzje. Numery nie są profilowane tematycznie i ukazują się nieperiodycznie.

Zapraszamy do współpracy!

>> Wymogi redakcyjne <<

Kontakt:

Teksty prosimy przesyłać na adres redakcji: spiker.pismo@gmail.com

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z redaktorami:

„spIKE®” powstał wiosną 2014 roku z inicjatywy Marka Błaszczyka i Tomasza Błaszczyka – kolejno studenta i doktoranta Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Jest to czasopismo nieperiodyczne, wydawane wyłącznie w formie internetowej. Funkcję redaktora naczelnego pełni dr Mieszko Ciesielski.

ÓSMY NUMER CZASOPISMA SPIKER (PDF)

Szanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że ukazał się ósmy numer „Studenckiego Pisma Instytutu Kultury Europejskiej SPIKER”. Dziękujemy i gratulujemy naszym autorom!

>> Pobierz << 

Siódmy numer czasopisma SPIKER (PDF)

Szanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że ukazał się ostatni przed wakacyjną przerwą, siódmy już numer „Studenckiego Pisma Instytutu Kultury Europejskiej SPIKER”. Dziękujemy i gratulujemy autorom. Cieszymy się, że możemy się wspólnie rozwijać!

Zapraszając do lektury – zapraszamy do współpracy! Wszelkie informacje dotyczące pisma znaleźć można pod adresem: http://www.ceg.amu.edu.pl/index.php/spiker

>> Pobierz << 

Szósty numer czasopisma SPIKER (PDF)

Miło nam poinformować, że ukazał się dziś od dawna wyczekiwany szósty numer „Studenckiego Pisma Instytutu Kultury Europejskiej SPIKER”. Po dłuższej przerwie mamy przyjemność zaprezentować cztery wyróżniające się teksty. Gratulujemy naszym autorom!

Zapraszając do lektury – zapraszamy do współpracy! Wszelkie informacje dotyczące pisma znaleźć można pod adresem:http://www.ceg.amu.edu.pl/index.php/spiker

>> Pobierz << 

Piąty numer czasopisma SPIKER (PDF)

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym ukazał się piąty numer „Studenckiego Pisma Instytutu Kultury Europejskiej SPIKER”. Gratulujemy naszym autorom!

Zapraszając do lektury – zapraszamy do współpracy! Wszelkie informacje dotyczące pisma znaleźć można pod adresem: http://www.ceg.amu.edu.pl/index.php/spiker

Redakcja

>> Pobierz << 

Czwarty numer czasopisma SPIKER (PDF)

Szanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym ukazał się czwarty już numer „Studenckiego Pisma Instytutu Kultury Europejskiej SPIKER”. Cieszy nas bardzo rosnąca liczba otrzymywanych tekstów, jak również ich kreatywność i poziom merytoryczny. Gratulujemy naszym autorom!

Zapraszając do lektury – zapraszamy do współpracy! Wszelkie informacje dotyczące pisma znaleźć można pod adresem: http://www.ceg.amu.edu.pl/index.php/spiker

 Redakcja

>> Pobierz << 

Szanowni Państwo! (PDF)

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym ukazał się trzeci, ostatni w bieżącym roku akademickim, numer „Studenckiego Pisma Instytutu Kultury Europejskiej SPIKER”. Zachęcając do lektury, życzymy naszym czytelnikom powodzenia w czasie egzaminów, a także przyjemnych, pełnych wypoczynku wakacji. Tych pisarsko aktywnych natomiast zapraszamy do współpracy! Wszelkie informacje dotyczące pisma dostępne są pod adresem:

http://www.ceg.amu.edu.pl/index.php/spiker

Teksty nadsyłać można także w czasie przerwy wakacyjnej. Kolejny numer czasopisma ukaże się w nowym roku akademickim.

>> Pobierz << 

Nowy numer czasopisma SPIKER (PDF)

Szanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym ukazał się drugi numer „Studenckiego Pisma Instytutu Kultury Europejskiej SPIKER”. Cieszy nas zainteresowanie, z jakim spotyka się to internetowe czasopismo, jak też rosnąca liczba naszych autorów.

Zapraszając do lektury – zapraszamy do współpracy! Wszelkie informacje dotyczące pisma znaleźć można pod adresem: http://www.ceg.amu.edu.pl/index.php/spiker

Redakcja

>> Pobierz << 

Pierwszy numer „Studenckiego Pisma Instytutu Kultury Europejskiej SPIKER” (PDF)

Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność ogłosić, że dnia 15 kwietnia 2014 roku ukazał się pierwszy numer „Studenckiego Pisma Instytutu Kultury Europejskiej SPIKER”, wydawanego w formie elektronicznej na stronie internetowej naszego Instytutu. Jednocześnie informujemy, że „SPIKER” ma charakter otwarty i adresowany jest przede wszystkim do naszych studentów.

Zapraszamy na naszą zakładkę:  Studenckie pismo spIKEr – znajdą tam Państwo wszelkie niezbędne informacje na temat czasopisma, wymogów i postępowania redakcyjnego.

Zachęcamy do współpracy!

Redakcja

>> Pobierz <<