Przysposobienie biblioteczne dla studentów IKE

Przysposobienie biblioteczne w IKE odbywa się dwuetapowo:

I etap to szkolenie podstawowe w zakresie korzystania z zasobów Biblioteki IKE jako biblioteki pierwszego kontaktu; odbywa się ono na początku danego roku akademickiego.

II etap to szkolenie ogólne, prowadzone przez BU, którego celem jest przygotowanie studentów pierwszego roku do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, wszystkich usług oferowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką (dostęp: https://lms.amu.edu.pl/inne_jednostki/enrol/index.php?id=13).

W warunkach pandemii i zdalnych zajęć student IKE ma dostęp do „Zasad Korzystania z Biblioteki” http://ike.amu.edu.pl/biblioteka/zasady-korzystania-z-biblioteki/ , oraz do „Zasad korzystania z Biblioteki w warunkach pandemii”, http://ike.amu.edu.pl/biblioteka/godziny-otwarcia/