Pozostałe stypendia

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM-Obywateli Ukrainy na rok akademicki 2023/2024.

Celem programu jest wsparcie studentów z Ukrainy, znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Spośród najlepszych studentów UAM pochodzących z Ukrainy (średnia ocen min. 4,5), Kapituła wyłoni 15 Laureatów.

Wymagane dokumenty:

• Podanie do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka

• CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4

• Wniosek o stypendium (formularz poniżej)

• Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz poniżej)

• Oświadczenie do celów rozliczeniowych (formularz poniżej)

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do 8 listopada, przesyłając je na adresy e-mailowe pracowników Biura Obsługi Studentów Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie.

Pod poniższym linkiem znajdują się wszelkie materiały dotyczące tego konkursu:

https://uam.sharepoint.com/sites/7116030000/SitePages/Stypendia-im.-dr.-Jana-Kulczyka(1).aspx

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka na rok akademicki 2023/2024.

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe oraz wykazującym się aktywnością na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pod uwagę brana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie do Kapituły Stypendium dr. Jana Kulczyka
 • CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4
 • Wniosek o stypendium (formularz na podanej niżej stronie)
 • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz na podanej niżej stronie)

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do 8 listopada, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów oraz Biur Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych.

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania są dostępne na stronie:

https://uam.sharepoint.com/sites/7116030000/SitePages/Stypendia-im.-dr.-Jana-Kulczyka-rok-akademicxki.aspx?CT=1696933248945&OR=OWA-NT&CID=6a5adaca-66bd-6a1b-8263-9f5d978ce085

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

**************************************************************************************************************************************************************************************************************

Stypendium naukowe dla studentów  publicznych uczelni wyższych
działających na terenie Miasta Gniezna
n
a rok akademicki 2023/2024

W związku z Uchwałą Rady Miasta Gniezna w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz regulaminem ich przyznawania uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków
(w Dziekanacie IKE) upływa 22 września 2023 roku (piątek).

Studentka/student składający wniosek powinien mieć zaliczony semestr letni (rok studiów).

Do wniosku o stypendium należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania poniżej).

Ustala się rodzaj stypendiów:

1) stypendium naukowe dla studenta – Załącznik Nr 1 do Uchwały NR III/47/2018

2) stypendium naukowe dla studenta będącego obywatelem Ukrainy – Załącznik Nr 2 do Uchwały NR III/47/2018

Załączniki:

tekst jednolity uchwały w sprawie stypendiów naukowych dla studentów 2023

wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody 

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM będących obywatelami Ukrainy – 2022/2023

 

Drogie Studentki, Drodzy Studenci Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie!

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM będących obywatelami Ukrainy.

Stypendia przyznawane są studentom według poniższych kryteriów :
· wyniki w nauce, z zastrzeżeniem, że Stypendium otrzymać może jedynie Wnioskodawca, którego średnia ocen wynosi co najmniej 4,5,
· osiągnięcia naukowe,
· aktywność na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
· uzupełniającym kryterium może być udokumentowana trudna sytuacja materialna Wnioskodawcy.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci:
1. Wniosek (formularz do pobrania).
2. Podanie.
3. CV, maksymalnie 2 strony formatu A4.
4. Oświadczenie do celów rozliczeniowych na wydrukowanym formularzu (wzór
do pobrania).

Osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adres e-mail lnied@amu.edu.pl do dnia 14 listopada 2022r.

Pliki do pobrania

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022/2023

Drogie Studentki, Drodzy Studenci Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie!

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka.

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu.
Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

 1. Podanie.
 2. CV, maksymalnie 2 strony formatu A4.
 3. Wniosek o stypendium (formularz w załączeniu – pliki do pobrania, dostępny także na stronie internetowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (www.amu.edu.pl), na stronie internetowej Fundacji UAM (www.fundacja.ppnt.poznan.pl).
 4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (pliki do pobrania).

Osoby zainteresowane składają dokumenty, wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je do Biura Obsługi Studenta na adres
e-mailowy: 
lnied@amu.edu.pl, w nieprzekraczalnym terminie: 14.11.2022 r.

Pliki do pobrania

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023

Informacje

Stypendium naukowe dla studentów  publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna

Zasady ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2022/2023

W związku z Uchwałą Rady Miasta Gniezna w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz regulaminem ich przyznawania uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków (w Dziekanacie IKE) upływa 26 września 2022 roku (poniedziałek).

Do wniosku o stypendium należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania poniżej).

tekst jednolity uchwały w sprawie stypedniów naukowych dla studentów 2020 (3)

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody

Zmiana uchwały z października 2020 r.

Zmiana uchwały z sierpnia 2021 r.

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM będących obywatelami Ukrainy – 2021/2022

Studentki i studentów z Ukrainy zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka w roku akademickim 2021/2022.

Wniosek, podanie, CV oraz oświadczenie należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: agata.sliperska@amu.edu.pl oraz lnied@amu.edu.pl do 21 stycznia 2022 r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem. przyznania stypendiów oraz informacją o procedurze ubiegania się o Stypendium im. dr. Jana Kulczyka.

PROCEDURA – studenci z Ukrainy

Regulamin stypendiów im. dr. Jana Kulczyka dla Studentów UAM_Obywateli Ukrainy

Wniosek_Student

Oświadczenie do celów rozliczeniowych

CLL FOR RESEARCH GRANT AND FELLOWSHIP APPLICATIONS!

Promoting academic exchanges between Poland and the United States has been the cornerstone of the Kosciuszko Foundation’s mission ever since its establishment nearly

100 years ago. Therefore, it gives us great pleasure to announce that applications for research grants during the academic year 2022/2023 are now open!

The Exchange Program to the United States, enables Polish scholars to carry out research and artistic projects at accredited institutions of higher learning in the United States. The program helps researchers garner expertise, practical knowledge and skills they can bring back to Poland. Every year, we award approximately 40 scholars with grants and fellowships worth over $400,000.

You too can help us in our mission by spreading this message far and wide to your networks, friends, family members, co-workers and students who may be interested in conducting research in the US.

To learn more about the Kosciuszko Foundation scholarship programs, please visit our website at: 

Contact information: ExchangeToTheUS@thekf.org

Applications deadline: November 15th, 2021.

Stypendia im. dr Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2021/2022

Drogie Studentki, Drodzy Studenci IKE!

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka.

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu.
Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

 1. Podanie.
 2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.
 3. Wniosek o stypendium (pliki do pobrania).
 4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (pliki do pobrania).

Osoby zainteresowane składają dokumenty, wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je do BOS – u na adres e-mailowy: lnied@amu.edu.pl do dnia 17.11.2021 r.

Pliki do pobrania

Stypendium ministra dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Informacje

Stypendium naukowe dla studentów  publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna

Zasady ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2021/2022

W związku z Uchwałą Rady Miasta Gniezna w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz regulaminem ich przyznawania uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków (w Dziekanacie IKE) upływa 27 września 2021 roku (poniedziałek).

Do wniosku o stypendium należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania poniżej).

tekst jednolity uchwały w sprawie stypedniów naukowych dla studentów 2020 (3)

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody

Zmiana uchwały z października 2020 r.

Zmiana uchwały z sierpnia 2021 r.

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka – dla studentów UAM – obywateli Ukrainy 2020/2021

Studentki i studentów z Ukrainy zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka w roku akademickim 20202021.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami w ogłoszeniu.

Ogłoszenie

Stypendium naukowe im. dr Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2020-2021.

Drogie Studentki, Drodzy Studenci IKE!

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 20202021.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami w ogłoszeniu

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu.
Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Osoby zainteresowane składają dokumenty, wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je do BOS – u na adres e-mailowyagata.sliperska@amu.edu.pl do dnia 18.05.2021 r.

Pliki do pobrania

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2020/2021

 

Termin składania wniosków w Instytucie Kultury Europejskiej: do 5 października 2020 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania:

Pliki do pobrania

 

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2020/2021

 

Termin składania wniosków w Instytucie Kultury Europejskiej: do 5 października 2020 r.

Stypendium naukowe dla studentów  publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna

Zasady ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2020/2021

W związku z Uchwałą Rady Miasta Gniezna w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz regulaminem ich przyznawania uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków (w Dziekanacie IKE) upływa 28 września 2020 roku (poniedziałek).

Do wniosku o stypendium należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania poniżej).

tekst jednolity uchwały w sprawie stypedniów naukowych dla studentów 2020 (3)

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody

 

Stypendium naukowe im. dr Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Drogie Studentki, Drodzy Studenci IKE!

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2019/2020.

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu.
Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, osoby zainteresowane składają dokumenty, wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adres e-mailowy: dziekanatike@amu.edu.pl do dnia 20.05.2020 r.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej UAM pod linkiem:

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/apraszamy-do-aplikowania-w-konkursie-o-stypendia-im.-dr.-jana-kulczyka-za-rok-akademicki-20192020?fbclid=IwAR0XkxBVftHzfWYaAmQB6vg7x0U2mszFIaJ9DJ6ggwosOyaVznFrwlXcjBk

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka – dla studentów UAM – obywateli Ukrainy 2019/2020

Ogłoszenie

Stypendium naukowe dla studentów  publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna

Zasady ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2019/2020

W związku z Uchwałą Rady Miasta Gniezna w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz regulaminem ich przyznawania uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków (w Dziekanacie IKE) upływa 25 września 2019 roku (środa).

Do wniosku o stypendium należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania ze strony IKE).

Szczegółowe informacje oraz wyciągi z uchwał Rady Miasta Gniezna dostępne są w Samodzielnej Sekcji ds. Studenckich Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.

UCHWAŁA NR III472018 RADY MIASTA GNIEZNA z dn. 19.12.2018

zmiana uchwały UCHWAŁA NR X1342019 RADY MIASTA GNIEZNA z dn 26.06.2019

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody dane osobowe

Program Stypendialny „100 na 100 im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego”

Plik do pobrania

Stypendium naukowe im. dr Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pliki do pobrania

Fundacja DOBRA SIEĆ

Ogłoszenie

Stypendia ministra w 2018/2019

Termin składania wniosków w IKE – do 15.09.2018 r.

Treść ogłoszenia:
Ogłoszenie

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka – dla studentów UAM – obywateli Ukrainy

OBWIESZCZENIE

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Termin składania wniosków o Stypendium im. dr. Jana Kulczyka w Samodzielnej Sekcji ds. Studenckich w IKE upływa 13 listopada br.

Załączniki:
OŚWIADCZENIE
PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
REGULAMIN 
WNIOSEK 2017
WNIOSEK 2017

Konkurs o Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy za prace magisterskie i licencjackie związane z Bydgoszczą.

Plik do pobrania

Regulamin konkursu o Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy za prace magisterskie i licencjackie związane z Bydgoszczą.

Plik do pobrania

Szanowni Państwo,

niebawem uruchomiony zostanie projekt stypendialny Kulczyk Foundation.

Studenci z Ukrainy, będący na I roku studiów pierwszego stopnia (licencjat) muszą koniecznie przygotować:

– zaświadczenia Służby Fiskalnej Ukrainy o dochodach uzyskanych przez studenta i członków rodziny w 2017 roku – jeżeli student ubiegał się o stypendium socjalne, wykorzystamy będące w naszym posiadaniu dane i dokumenty,

– zaświadczenia polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych przez studenta i członków rodziny w Polsce w 2017 roku (gdy takie zostały osiągnięte) – jeżeli student ubiegał się o stypendium socjalne, wykorzystamy będące w naszym posiadaniu dane i dokumenty,

– zaświadczenia szkolne/uczelniane członków rodziny – jeżeli student ubiegał się o stypendium socjalne, wykorzystamy będące w naszym posiadaniu dane i dokumenty.

Dla Studentów starszych lat podstawą rozpatrywania ich wniosków będzie wyłącznie średnia ustalana jak w przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów, w związku z czym są oni zwolnieni z przygotowywania i dostarczenia dokumentów, o których mowa wyżej.

Studenci I roku studiów II stopnia (magisterka) muszą dostarczyć zaświadczenie o średniej ocen obejmujące wszystkie zaliczenia i egzaminy z ostatniego roku studiów licencjackich na Ukrainie, w roku akademickim 2017/2018.

WSZYSTKIE DOKUMENTY UKRAIŃSKIE MUSZĄ BYĆ PRZETŁUMACZONE NA JĘZYK POLSKI.

Ostateczny termin dostarczenia dokumentów podamy niebawem.

Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa.

Regulamin I

 

Regulamin II

STYPENDIUM IM. DR. JANA KULCZYKA dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – obywateli Ukrainy

Regulamin