Pozostałe stypendia

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2020/2021

 

Termin składania wniosków w Instytucie Kultury Europejskiej: do 5 października 2020 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania:

Pliki do pobrania

 

 

 

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2020/2021

 

Termin składania wniosków w Instytucie Kultury Europejskiej: do 5 października 2020 r.

Stypendium naukowe dla studentów  publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna

Zasady ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2020/2021

W związku z Uchwałą Rady Miasta Gniezna w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz regulaminem ich przyznawania uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków (w Dziekanacie IKE) upływa 28 września 2020 roku (poniedziałek).

Do wniosku o stypendium należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania poniżej).

tekst jednolity uchwały w sprawie stypedniów naukowych dla studentów 2020 (3)

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody

 

Stypendium naukowe im. dr Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Drogie Studentki, Drodzy Studenci IKE!

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2019/2020.

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu.
Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, osoby zainteresowane składają dokumenty, wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adres e-mailowy: dziekanatike@amu.edu.pl do dnia 20.05.2020 r.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej UAM pod linkiem:

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/apraszamy-do-aplikowania-w-konkursie-o-stypendia-im.-dr.-jana-kulczyka-za-rok-akademicki-20192020?fbclid=IwAR0XkxBVftHzfWYaAmQB6vg7x0U2mszFIaJ9DJ6ggwosOyaVznFrwlXcjBk

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka – dla studentów UAM – obywateli Ukrainy 2019/2020

 

Ogłoszenie

 

Stypendium naukowe dla studentów  publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna

Zasady ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2019/2020

W związku z Uchwałą Rady Miasta Gniezna w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz regulaminem ich przyznawania uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków (w Dziekanacie IKE) upływa 25 września 2019 roku (środa).

Do wniosku o stypendium należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania ze strony IKE).

Szczegółowe informacje oraz wyciągi z uchwał Rady Miasta Gniezna dostępne są w Samodzielnej Sekcji ds. Studenckich Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.

 

UCHWAŁA NR III472018 RADY MIASTA GNIEZNA z dn. 19.12.2018

zmiana uchwały UCHWAŁA NR X1342019 RADY MIASTA GNIEZNA z dn 26.06.2019

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody dane osobowe

 

Program Stypendialny „100 na 100 im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego”

Plik do pobrania

Stypendium naukowe im. dr Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pliki do pobrania

Fundacja DOBRA SIEĆ

Ogłoszenie

Stypendia ministra w 2018/2019

Termin składania wniosków w IKE – do 15.09.2018 r.

Treść ogłoszenia:
Ogłoszenie

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka – dla studentów UAM – obywateli Ukrainy

OBWIESZCZENIE

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Termin składania wniosków o Stypendium im. dr. Jana Kulczyka w Samodzielnej Sekcji ds. Studenckich w IKE upływa 13 listopada br.

Załączniki:
OŚWIADCZENIE
PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
REGULAMIN 
WNIOSEK 2017
WNIOSEK 2017

Konkurs o Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy za prace magisterskie i licencjackie związane z Bydgoszczą.

Plik do pobrania

Regulamin konkursu o Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy za prace magisterskie i licencjackie związane z Bydgoszczą.

Plik do pobrania

Szanowni Państwo,

niebawem uruchomiony zostanie projekt stypendialny Kulczyk Foundation.

Studenci z Ukrainy, będący na I roku studiów pierwszego stopnia (licencjat) muszą koniecznie przygotować:

– zaświadczenia Służby Fiskalnej Ukrainy o dochodach uzyskanych przez studenta i członków rodziny w 2017 roku – jeżeli student ubiegał się o stypendium socjalne, wykorzystamy będące w naszym posiadaniu dane i dokumenty,

– zaświadczenia polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych przez studenta i członków rodziny w Polsce w 2017 roku (gdy takie zostały osiągnięte) – jeżeli student ubiegał się o stypendium socjalne, wykorzystamy będące w naszym posiadaniu dane i dokumenty,

– zaświadczenia szkolne/uczelniane członków rodziny – jeżeli student ubiegał się o stypendium socjalne, wykorzystamy będące w naszym posiadaniu dane i dokumenty.

Dla Studentów starszych lat podstawą rozpatrywania ich wniosków będzie wyłącznie średnia ustalana jak w przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów, w związku z czym są oni zwolnieni z przygotowywania i dostarczenia dokumentów, o których mowa wyżej.

Studenci I roku studiów II stopnia (magisterka) muszą dostarczyć zaświadczenie o średniej ocen obejmujące wszystkie zaliczenia i egzaminy z ostatniego roku studiów licencjackich na Ukrainie, w roku akademickim 2017/2018.

WSZYSTKIE DOKUMENTY UKRAIŃSKIE MUSZĄ BYĆ PRZETŁUMACZONE NA JĘZYK POLSKI.

Ostateczny termin dostarczenia dokumentów podamy niebawem.

Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa.

Regulamin I

 

Regulamin II

STYPENDIUM IM. DR. JANA KULCZYKA dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – obywateli Ukrainy

Regulamin