Pozostałe stypendia

Program Stypendialny „100 na 100 im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego”

Plik do pobrania

Stypendium naukowe im. dr Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pliki do pobrania

Fundacja DOBRA SIEĆ

Ogłoszenie

Stypendia ministra w 2018/2019

Termin składania wniosków w IKE – do 15.09.2018 r.

Treść ogłoszenia:
Ogłoszenie

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka – dla studentów UAM – obywateli Ukrainy

OBWIESZCZENIE

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Termin składania wniosków o Stypendium im. dr. Jana Kulczyka w Samodzielnej Sekcji ds. Studenckich w IKE upływa 13 listopada br.

Załączniki:
OŚWIADCZENIE
PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
REGULAMIN 
WNIOSEK 2017
WNIOSEK 2017

Stypendium Prezydenta Miasta Gniezna dla obywateli polskich 2018/19

W związku z Uchwałą Rady Miasta Gniezna w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania informujemy, że termin składania wniosków (w Dziekanacie IKE) upływa 21 września 2018 roku (piątek).

Do wniosku o stypendium należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączniku)

Szczegółowe informacje oraz wyciąg z powyższej uchwały dostępne w Samodzielnej Sekcji ds. Studenckich Kolegium Europejskiego UAM w Gnieźnie.

Tekst jednolity Uchwały Nr LII/602/2010 Rady Miasta Gniezna z 15 września 2010 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 roku poz. 2901 ze zmianami) oraz dwie zmiany do w/w uchwały:

– UCHWAŁA NR XII/110/2015 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 30 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 roku poz. 5801)

– UCHWAŁA NR XXIII/256/2016 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 roku poz. 4038)

Załączniki:
AKT ZMIANA 2015
AKT ZMIANA 2016
KLAUZULA WYRAŻENIA ZGODY
TEKST JEDNOLITY 2013

Konkurs o Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy za prace magisterskie i licencjackie związane z Bydgoszczą.

Plik do pobrania

Regulamin konkursu o Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy za prace magisterskie i licencjackie związane z Bydgoszczą.

Plik do pobrania

Szanowni Państwo,

niebawem uruchomiony zostanie projekt stypendialny Kulczyk Foundation.

Studenci z Ukrainy, będący na I roku studiów pierwszego stopnia (licencjat) muszą koniecznie przygotować:

– zaświadczenia Służby Fiskalnej Ukrainy o dochodach uzyskanych przez studenta i członków rodziny w 2017 roku – jeżeli student ubiegał się o stypendium socjalne, wykorzystamy będące w naszym posiadaniu dane i dokumenty,

– zaświadczenia polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych przez studenta i członków rodziny w Polsce w 2017 roku (gdy takie zostały osiągnięte) – jeżeli student ubiegał się o stypendium socjalne, wykorzystamy będące w naszym posiadaniu dane i dokumenty,

– zaświadczenia szkolne/uczelniane członków rodziny – jeżeli student ubiegał się o stypendium socjalne, wykorzystamy będące w naszym posiadaniu dane i dokumenty.

Dla Studentów starszych lat podstawą rozpatrywania ich wniosków będzie wyłącznie średnia ustalana jak w przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów, w związku z czym są oni zwolnieni z przygotowywania i dostarczenia dokumentów, o których mowa wyżej.

Studenci I roku studiów II stopnia (magisterka) muszą dostarczyć zaświadczenie o średniej ocen obejmujące wszystkie zaliczenia i egzaminy z ostatniego roku studiów licencjackich na Ukrainie, w roku akademickim 2017/2018.

WSZYSTKIE DOKUMENTY UKRAIŃSKIE MUSZĄ BYĆ PRZETŁUMACZONE NA JĘZYK POLSKI.

Ostateczny termin dostarczenia dokumentów podamy niebawem.

Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa.

Regulamin I

 

Regulamin II

STYPENDIUM IM. DR. JANA KULCZYKA dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – obywateli Ukrainy

Regulamin