ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI LOKALNEJ

Dla kogo?

Ten kierunek jest idealny dla Ciebie, jeśli interesujesz się polityką, biznesem i bezpieczeństwem oraz zamierzasz się w tych dziedzinach rozwijać.

Co będziesz studiować?

Podczas studiów dowiesz się jak funkcjonuje administracja publiczna, zdobędziesz umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi, nauczysz się pozyskiwać fundusze umożliwiające prowadzenie działań w społeczności lokalnej, uzyskasz kompetencje do realizacji projektów. Dzięki praktykom zawodowym w wymiarze 100 godzin, zyskasz cenne doświadczenie administracyjne.

Przygotowaliśmy dla Ciebie wiele interesujących przedmiotów z zakresu prawa, administracji i nauk politycznych prowadzonych przez pracowników Instytutu Kultury Europejskiej, specjalistów z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Prawa i Administracji UAM, takich jak:

  • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  • komunikacja w organizacji
  • umowy cywilne w administracji
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i lokalnym

Specjalności, które studenci wspólnie wybierają po pierwszym semestrze:

  • pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami europejskimi
  • zarządzanie rozwojem lokalnym

Co po studiach?

Po ukończeniu studiów I stopnia zdobędziesz tytuł licencjata, co umożliwi Tobie kontynuację nauki na studiach magisterskich. Jeśli jednak jesteś człowiekiem czynu, nasze studia ułatwią Ci pracę w:

  • samorządowej i rządowej administracji publicznej
  • przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych współpracujących z sektorem publicznym.

Nasi absolwenci są liderami w swoich środowiskach społecznych i zawodowych.

Dlaczego warto? 

Zarządzanie w administracji lokalnej to studia dzienne na prestiżowym, jednym z najstarszych i najlepszych uniwersytetów w Polsce. Celem kierunku jest wykształcenie profesjonalistów posiadających obszerną wiedzę i doskonałe kompetencje, przygotowanych do pracy w środowiskach lokalnych, w administracji samorządowej. Zarządzanie w administracji lokalnej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, a jego absolwenci niewątpliwie przyczynią się do zwiększenia aktywności jednostek samorządowych.

rekrutacja.amu.edu.pl