Studiuj praktycznie w IKE

Instytut Kultury Europejskiej uczestniczy w projekcie „UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, którego celem jest „modernizacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy oraz umożliwienie prowadzenia kształcenia zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki”. Ponadto projekt w IKE obejmie wsparciem rozwój kadr oraz rozwój infrastruktury informatycznej uczelni. Dzięki temu, że jesteśmy częścią „UNIWERSYTETU JUTRA” wszystkie kierunki studiów realizowane w IKE mają profil PRAKTYCZNY!