Samowar

Opiekunowie:
dr Katarzyna Jędraszczyk (jedra@amu.edu.pl)

>> Pobierz << Deklaracja członkowska
>> Pobierz << Regulamin

Informacje
Koło powstało na początku 2013 roku. Zrzesza studentów, którzy chcą uczestniczyć w poszerzaniu i popularyzowaniu wiedzy na temat krajów obszaru byłego Związku Radzieckiego. Interesują nas także kraje pogranicza kulturowego np. Turcja. Koło integruje środowisko studentów UAM zainteresowanych obszarem byłego Związku Radzieckiego. W ramach „Samowaru” prowadzone są prace naukowe, organizowane są wycieczki naukowe, debaty, warsztaty, konferencje, wykłady gościnne i spotkania o charakterze naukowym. Można także rozwijać swoje pasja artystyczne, śpiewać i tańczyć w zespole „Samowar”, który pokazuje kulturę krajów Wschodniej Słowiańszczyzny. Pozawalamy na indywidualizm, ale działamy w grupie.

Jesteśmy ciekawi Twoich pomysłów na nowe działania!

Przykładowe działania
Rozmowa o książce Ziemowita Szczerka „Przyjdzie Mordor i nas zje” – listopad 2017

Organizacja wspólnego wyjścia do kina na film „Wołyń”. Debata po projekcji filmu. W pokazie uczestniczyli także studenci spoza koła – listopad 2017

Pomoc Koła Samowar w realizacji sympozjum pt. „Tożsamość i geopolityka. Ćwierćwiecze Republiki Mołdawii i Naddniestrza” oraz spotkania z dyplomatą Bogumiłem Luftem (2 – 3 marca 2017)

Organizacja Dni Kultur Słowiańskich 18 maja i 27 maja 2017 i Ukraińskiej Wiosny w Gnieźnie