Rada Samorządu Studenckiego IKE

Samorząd Studentów Instytutu Kultury Europejskiej UAM w roku akademickim 2023/2024:
Maciej Fabiszak – Przewodniczący.
Klaudia Kowalska – Wiceprzewodnicząca.
Adrian Kaczmarek – Sekretarz.

e-mail: rss.ike.uam@outlook.com

Delegat RSS IKE w Gnieźnie do Parlamentu Samorządu Studentów UAM: Maciej Fabiszak