PROJEKTOWANIE KULTURY

Dla kogo?

Projektowanie kultury jest kierunkiem stworzonym specjalnie dla Ciebie, jeśli swoją przyszłość wiążesz z sektorem kultury.

Co będziesz studiować?

Projektowanie kultury to kierunek praktyczny, którego program przewiduje liczne zajęcia warsztatowe i terenowe oraz 360 godzin studenckich praktyk zawodowych, realizowanych m.in. w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych.

Na studiach licencjackich przygotowaliśmy dla Ciebie wiele interesujących przedmiotów:

 • zarządzanie instytucjami kultury
 • organizację imprezy i widowiska
 • kształtowanie wizerunku w kulturze
 • fotografię dokumentalną
 • pilotaż i przewodnictwo turystyczne.

Specjalności, które studenci wspólnie wybierają po pierwszym semestrze:

 • promocja kultury
 • animacja ruchu turystycznego.

W ramach studiów magisterskich oferujemy Ci połączenie teoretycznie zorientowanego kulturoznawstwa z zarządzaniem w kulturze, a także z praktycznie rozumianą animacją. Program studiów obejmuje szereg interesujących przedmiotów, m.in.

 • kulturę artystyczną
 • promocję wydarzeń kulturalnych
 • zarządzanie kulturą i wiedzą
 • organizację wydarzeń kulturalnych
 • kulturowe studia krajobrazowe.

Specjalności, które studenci wspólnie wybierają po pierwszym semestrze:

 • promotor lokalnego dziedzictwa kulturowego
 • menadżer kultury w środowisku lokalnym.

Co po studiach?

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia uzyskasz tytuł licencjata i zdobędziesz kompetencje do podejmowania działań w zakresie organizacji imprez i widowisk kulturalnych oraz turystycznych. Dzięki temu będziesz mógł ubiegać się o zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • organizacjach pozarządowych,
 • firmach eventowych,
 • administracji samorządowej,
 • branży turystycznej.

Jako absolwent studiów pierwszego stopnia wybierz studia magisterskie, po których będziesz:

 • profesjonalnie zarządzać regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi instytucjami kultury,
 • organizować i inicjować życie kulturalne,
 • pracować w dziedzinie promocji kultury,
 • znać europejskie, polskie i regionalne dziedzictwo kulturowe,
 • ekspertem w zakresie animacji i promocji kultury w skali lokalnej i ponadregionalnej.

Dlaczego warto?

Kierunek projektowanie kultury to studia dzienne prowadzone na poziomie uniwersyteckim. Takie wykształcenie to Twoja najlepsza wizytówka i droga do sukcesu! Studia w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie to nie tylko zdobywanie tytułów i zaświadczeń, to przede wszystkim czas spędzony w przyjaznym otoczeniu, pośród ludzi zaangażowanych i pragnących żyć bardziej. Z nami postudiujesz!

rekrutacja.amu.edu.pl