Rada Instytutu Kultury Europejskiej

Dyrektor IKE – Przewodniczący Rady

  • Prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger

Z-ca Dyrektora IKE

  • Dr Michał Duch

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych:

  • Prof. dr hab. Beata Frydryczak
  • Prof. dr hab. Eliza Grzelak
  • Prof. UAM dr hab. Leszek Wetesko

 

Przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych:

  • Ks. prof. UAM dr hab. Waldemar Szczerbiński

 

Przewodniczący Rady Samorządu Studentów IKE:

  • Laura Adamski

 

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (w przypadku realizacji zadania,o którym mowa w §64 ust.2 Statutu UAM):

  • Mgr Ewa Gbur