Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

Poradnia oferuje krótko- i średnioterminową pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Skorzystać z tej pomocy mogą osoby, które przeżywają trudności w radzeniu sobie w różnych obszarach funkcjonowania, m. in.:
– trudności w relacjach z innymi,
– trudności w zakresie rozumienia, przeżywania i wyrażania emocji,
– trudności w zakresie adaptacji do środowiska uczelnianego, odnalezienia się w grupie,
– trudności związane z objawami wyrażającymi się w zachowaniu, a także w zakresie przeżywanych lęków i obaw,
– trudności związane z wyznaczaniem sobie celów oraz radzeniu sobie w sytuacjach nowych
Konsultacja w Poradni jest bezpłatna, wymaga jednak wcześniejszego umówienia się na wizytę.
Na konsultację można umówić się telefonicznie pod numerem 61 829 24 94, zgodnie z godzinami dyżuru:
• poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9:00 – 12:30
• środy w godz. 10:30 – 15:00
Godziny dyżurów mogą się zmieniać w przypadku prowadzenia dodatkowych zajęć, aktualne godziny przyjmowania zapisów do Poradni znajdują się na stronie https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego
Znajdziecie tam Państwo również aktualne informacje dotyczące oferty i funkcjonowania Poradni.
Zespół Poradni prowadzi także warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe, aktualne informacje znajdują się na stronie Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego/Warsztaty
Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego
Dom Studencki „Hanka”
Al. Niepodległości 26, pok. 13, 14 i 16
61-714 Poznań
e-mail: poradniariwp@amu.edu.pl

https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego

W Instytucie Kultury Europejskiej UAM powołano Koordynatora ds. Współpracy z Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego.

Imię i nazwisko: dr Zofia Kaczmarek

Mail: zofia.kaczmarek@amu.edu.pl

Poradnia-Rozwoju-i-Wsparcia-Psychicznego