Opłaty

Komunikat Kanclerza Marcina Wysockiego

Biblioteki UAM_Kanclerz UAM

Wykaz opłat obowiązujący w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM Filia w Gnieźnie

1. Opłaty ogólne
Zapis i aktualizacja konta bibliotecznego (na rok akademicki) – 12,00 zł
Duplikat karty bibliotecznej – 12,00 zł
Wydanie Karty Gościa dla osób spoza poznańskiego środowiska akademickiego (raz na pół roku) – nieodpłatnie
Wypożyczenie kaucyjne – minimalna kaucja – 50,00 zł
Opłata za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego (za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom) – 0,30 zł
Opłata za zgubiony lub zniszczony materiał biblioteczny – zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM (pkt. 56)
Opłata za tradycyjny monit papierowy – wg aktualnego cennika Poczty Polskiej

2. Inne opłaty/usługi
Opłata za zagubienie klucza do szafki odzieżowej- wg aktualnego cennika obowiązującego na rynku