II Naukowa Konferencja Paradyplomatyczna

Dyplomacja miast. Od studiów miejskich do paradyplomacji

23-24 maja 2024 roku, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

 

Celem corocznych naukowych konferencji paradyplomatycznych jest popularyzacja wyników badań polskich i zagranicznych naukowców w zakresie paradyplomacji oraz integracja środowiska badaczy tego zjawiska. Efektem konferencji, oprócz pogłębienia refleksji naukowej, będą również praktyczne rekomendacje dla uczestników dyplomacji samorządowej oraz propozycje nowych projektów badawczych.

Zapraszamy naukowców polskich i zagranicznych reprezentujących przede wszystkim nauki społeczne: stosunki międzynarodowe, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki prawne, nauki socjologiczne oraz geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną. Tematem drugiej edycji konferencji będzie dyplomacja miast, dlatego też zachęcamy do udziału również przedstawicieli innych dyscyplin, np. nauk o kulturze i religii (w zakresie kulturowych studiów miejskich), a także praktyków: przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, działaczy organizacji pozarządowych, ekspertów i innych.

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.

Instytut Kultury Europejskiej UAM

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

 

Komitet naukowy:

prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger

prof. dr hab. Andrzej Stelmach

prof. dr hab. Beata Frydryczak

prof. UAM dr hab. Jarosław Jańczak

prof. dr hab. Beata Ociepka

prof. UMCS dr hab. Beata Surmacz

 

Komitet organizacyjny:

dr Igor Ksenicz (przewodniczący)

dr Katarzyna Jędraszczyk

dr Sylwia Szykowna

 • dyplomacja miast jako przedmiot badań nad paradyplomacją
 • miasta bliźniacze (twinning)
 • międzynarodowe sieci miast
 • miasta globalne
 • agenda miejska dla UE i multilevel governance
 • miasta wobec wyzwań globalnych (np. migracje, kryzys klimatyczny)
 • polskie i europejskie miasta wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę
 • dyplomacja miast a polityka zagraniczna państwa
 • paradyplomacja a studia miejskie
 • kulturowe studia miejskie

Termin konferencji: 23-24 maja 2024 r.

Formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/e/RgSVjeAieq

Opłata konferencyjna:

 • 400 PLN/100 EUR (udział z referatem)
 • 200 PLN/50 EUR (udział bez referatu)

Opłata obejmuje:

 • noclegi 22/23 maja oraz 23/24 maja w Domu Studenckim UAM w Gnieźnie dla pierwszych 50 zarejestrowanych uczestników;
 • wyżywienie 23 maja (śniadanie, obiad, kolacja oficjalna) i 24 maja (śniadanie, obiad) oraz przerwy kawowe;
 • publikację referatu w punktowanej monografii wieloautorskiej lub punktowanych czasopismach po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

Opłatę konferencyjną należy przelać na rachunek bankowy UAM:

77 1090 1362 0000 0000 3601 7903; tytuł przelewu: „KN000958, imię i nazwisko”.

Terminy:

Nadsyłanie zgłoszeń – 14 kwietnia 2024 roku

Akceptacja referatów – 28 kwietnia 2024 roku

Wniesienie opłaty konferencyjnej – 12 maja 2024 roku

Przesłanie artykułów pokonferencyjnych – 23 maja 2024 roku (wymogi edytorskie: http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/ssp-wymogi-edytorskie.pdf)

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji dr Igor Ksenicz (igor.ksenicz@amu.edu.pl).

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji dr Igor Ksenicz: igor.ksenicz@amu.edu.pl.