Kontakt

Biblioteka Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie
ul. Kostrzewskiego 5-7
62-200 Gniezno
adres e-mail: bibliotekaike@amu.edu.pl
tel. 61 829 4812, 61 829 48 11

Pracownicy Biblioteki

___________________________

mgr
Agnieszka Ziebarth
kierownik Biblioteki IKE
adres e-mail: agnieszka.ziebarth@amu.edu.pl
tel. 61 829 4809
_____________________

mgr
Maria Cierpiszewska (kustosz)
adres e-mail: rames@amu.edu.pl