Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rozpoczęcie rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR) 1 czerwca 2024
2. Ostatni dzień rejestracji i zapisu na kierunek/specjalność studiów dla kandydatów podlegających postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II 11 lipca 2024
3. Ostatni dzień na opłacenie zapisu na kierunek/specjalność studiów 11 lipca 2024
4. Ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przez kandydatów do SIR 11 lipca 2024
5. Ostatni dzień na składanie w SIR dokumentów uzyskanych za granicą przez kandydatów 11 lipca 2024
6. Ostatni dzień na weryfikację formalną dokumentów uzyskanych za granicą oraz przeliczanie wyników z tych dokumentów przez Sekcję Spraw Studenckich 12 lipca 2024
7. Egzaminy wstępne dla kandydatów, dla których w zasadach rekrutacji przewidziano przeprowadzenie dodatkowych egzaminów 16–17 lipca 2024
8. Utworzenie przez podkomisje rekrutacyjne w SIR list rankingowych i przekazanie do zatwierdzenia w SIR 18 lipca 2024
w godz. 8:00–15:00
9. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego w SIR 19 lipca 2024
o godz. 0:00
10. Składanie w SIR dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (I tura)

Składanie dokumentów odbywa się poprzez SIR i polega na załączeniu skanów dokumentów w formacie PDF. Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

19-23 lipca 2024
do godz. 23:59
11. Składanie w SIR rezygnacji przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i zdecydowali, że nie chcą ubiegać się o przyjęcie na studia 19–23 lipca 2024
do godz. 23:59
12. Składanie w SIR oświadczeń o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM przez kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia

Oświadczenia składane są w formie elektronicznej (online) za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji.

19–23 lipca 2024
do godz. 23:59
13. Składanie w SIR dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z grupy osób, które złożyły oświadczenia o podtrzymaniu chęci studiowania, na zwolnione miejsca w przypadku obniżenia progu punktowego w celu wypełnienia limitu miejsc (II tura) od godz. 9:00
24 lipca 2024
do 26 lipca 2024
do godz. 23:59
14. Składanie w SIR dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z grupy osób, które złożyły oświadczenia o podtrzymaniu chęci studiowania, na zwolnione miejsca w przypadku obniżenia progu punktowego w celu wypełnienia limitu miejsc (III tura) od godz. 9:00
29 lipca 2024
do 30 lipca 2024
do godz. 23:59
15. Zgłoszenie rekrutacji do zamknięcia w SIR przez podkomisje rekrutacyjne niezwłocznie po ustaleniu listy przyjętych na studia,
nie wcześniej niż od 24 lipca 2024