GNIEŹNIEŃSKIE SPOTKANIA NAUKOWE

Spotkanie 1: Templariusze. Historia i dziedzictwo

Organizatorami konferencji są: Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie „Szlak templariuszy”.


KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • dr Kamil Wasilkiewicz
 • mgr Jarosław Kołacz
 • mgr Paweł Moszczyński
 • mgr Tomasz Sajko
 • mgr Błażej Skaziński


KOMITET NAUKOWY:

 • prof. UJ dr hab. Marian Małecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. ucz. dr hab. Magdalena Satora (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • prof. ucz. dr hab. Maria Starnawska (Uniwersytet w Siedlcach)
 • prof. UAM dr hab. Leszek Wetesko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Tomasz Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dzieje zakonu templariuszy to jedno z najbardziej interesujących zagadnień epoki średniowiecza. Ta międzynarodowa instytucja kościelna przez prawie dwa wieki była jednym z najważniejszych podmiotów w chrześcijańskim świecie, wywierając ogromny wpływ na funkcjonowanie różnych grup społecznych w obszarze polityki, gospodarki czy religii. Bogate dziedzictwo zgromadzenia oraz legendy, które wokół niego narosły stały się podstawą współczesnego fenomenu kulturowego i zapewniły templariuszom stałą obecność w literaturze, grach i filmie.

W trakcie konferencji chcemy odnieść się do takich zagadnień, jak:

 • administracja i struktury zakonu
 • polityka wielkich mistrzów
 • architektura zakonna
 • życie codzienne templariuszy
 • działalność gospodarcza
 • duchowość i aktywność religijna
 • działania militarne
 • proces i kasata zakonu
 • templariusze jako fenomen kulturowy

Wszystkie osoby, które chciałyby wziąć udział w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres gsn_konferencja@amu.edu.pl do 15 września 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy (docx)

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Opłata za udział w konferencji wynosi 200 zł.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto bankowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Santander Bank Polska S.A. 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

W tytule przelewu prosimy podać numer subkonta oraz imię i nazwisko: /KN001023 – Jan Kowalski/

W ramach wpisowego pokrywamy koszty: materiałów konferencyjnych, dwóch obiadów, kolacji i poczęstunków podczas przerw oraz organizacji wydarzeń towarzyszących (koncert, wystawa). Koszty dojazdu i noclegów uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

dr Kamil Wasilkiewicz

Adres e-mail: gsn_konferencja@amu.edu.pl

Nr telefonu: 668-317-107

Osoby uczestniczące w konferencji zachęcamy do skorzystania z oferty noclegowej Instytutu Kultury Europejskiej.

Oferujemy wynajem pokoi gościnnych w Domu Studenckim. To wysoki standard w korzystnej cenie.

   

Dla uczestniczek i uczestników konferencji koszt wynajęcia pokoi wynosi:

Pokój 1-osobowy: 65 zł (za nocleg)

Pokój 2-osobowy: 65 zł (za nocleg)

 

REZERWACJA

Kontakt telefoniczny: 61 829 48 00

Kontakt e-mail: dsgniezno@amu.edu.pl