FUNERALIA GNIEŹNIEŃSKIE

Idea spotkań archeologiczno-antropologicznych narodziła się w latach 90. XX wieku wśród członków Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich jako pokłosie dyskusji poświęconej cmentarzysku w Dziekanowicach.

Pierwsze Funeralia zostały zorganizowane w 1999 r. w schronisku na Ostrowie Lednickim. W latach 2002-2019 miejscem spotkań był spichlerz w Dziekanowicach, na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Od 2021 r. obrady odbywają się w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obecnie Funeralia stanowią przestrzeń do dyskusji nie tylko dla archeologów i antropologów, ale również dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Każdego roku bierze w nich udział ponad 100 naukowców z kraju i z zagranicy. Multidyscyplinarny charakter spotkań, w powiązaniu z ich praktycznym wymiarem, sprawił, że stały się one obszarem wytyczania nowych kierunków badawczych w zakresie problematyki funeralnej.

KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. Jacek Tomczyk

dr hab. Marta Krenz-Niedbała, prof. UAM

dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. UPWr

dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek

dr Anna Myszka

dr Jacek Szczurowski

dr Kamil Wasilkiewicz

mgr Anna Wrzesińska

mgr Jacek Wrzesiński

 

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Maria Kaczmarek

prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak

prof. dr hab. Andrzej Michałowski

prof. dr hab. Janusz Piontek

prof. dr hab. Krzysztof Szostek

dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. UPWr

dr hab. Mateusz Jaeger, prof. UAM

dr hab. Andrzej Janowski, prof. IAE PAN

dr hab. Wiesław Lorkiewicz, prof. UŁ

dr hab. Leszek Wetesko, prof. UAM

dr hab. Iwona Teul

dr Michał Bogacki

Spotkanie 24. Od „Adama i Ewy” do współczesności: więzy rodzinne i społeczne w ujęciu biologicznym i kulturowym

Serdecznie zapraszamy badaczy i studentów zainteresowanych zagadnieniami z obszaru archeologii, antropologii i dyscyplin pokrewnych do udziału w tegorocznych Funeraliach Gnieźnieńskich!

Tematyką najbliższego spotkania w Gnieźnie będzie: Od „Adama i Ewy” do współczesności: więzy rodzinne i społeczne w ujęciu biologicznym i kulturowym.

Współczesne badania antropologiczne i archeologiczne bardzo często dotyczą relacji biologicznych i społecznych, jakie charakteryzowały ludzi w czasach pradziejowych i historycznych. Na te pytania odpowiadają zarówno badania z obszaru genetyki, antropologii, odontologii, paleodemografii, jak i nauk społecznych.

Prezentowane referaty mogą zatem dotyczyć:

– analizy pokrewieństwa za pomocą markerów genetycznych,

– oceny homogeniczności grup w świetle cechy niemetrycznych i odontologicznych

– badań paleodemograficznych

– oceny pokrewieństwa na podstawie wskazówek archeologicznych

– rekonstrukcji zjawisk dotyczących procesów rodowych czy demograficznych.

 

W ramach Funeraliów przewidziane są warsztaty „Praktyka w badaniach molekularnych”. Podczas których zostaną zaprezentowane zarówno sposoby pozyskiwania, jak i analizy DNA pochodzącego z materiałów kostnych.

 

Program konferencji

 

Księga abstraktów

Spotkanie 24. Od „Adama i Ewy” do współczesności: więzy rodzinne i społeczne w ujęciu biologicznym i kulturowym

 

MIEJSCE

Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7

 

TERMIN

15-16 maja 2024

 

ZGŁOSZENIA

Uczestnictwo prosimy zgłaszać poprzez formularz znajdujący się na stronie Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w zakładce Funeralia, Rejestracja. W tym samym miejscu został zamieszczony wzór abstraktu. Informacja o przyjęciu referatu/plakatu będzie przekazana drogą e-mailową.

 

REFERAT/POSTER

Referaty należy wygłosić w języku polskim albo angielskim (maks. 15 min). Prezentacje multimedialne prosimy przygotować w programie Power Point.

Wymiar posteru: standardowy format A1 (841 x 594 mm), orientacja pionowa.

 

KONKURS

W ramach konferencji przewidujemy organizację konkursu na najlepszy plakat naukowy. Konkurs dedykowany będzie studentom studiów drugiego stopnia oraz doktorantom. Przewidujemy wyłonienie trzech laureatów konkursu. W zgłoszeniu proszę zaznaczyć, że poster jest zgłoszony do konkursu.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Wysokość opłaty: 270 zł (opłata pokrywa: koszt wyżywienia)

Numer konta: 96 1090 1447 0000 0001 3758 2058

Polskie Towarzystwo Antropologiczne, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań.

W tytule wpłaty konieczne jest podanie imienia i nazwiska uczestnika konferencji oraz nazwy Funeralia 24.

Pytania związane z konferencją prosimy kierować na adres mailowy funeralia2020@gmail.com

Wszystkie informacje będziemy na bieżąco zamieszczać na stronach internetowych Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie UAM oraz Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w zakładce Funeralia.

Uczestniczki i uczestników Funeraliów zachęcamy do skorzystania z oferty noclegowej Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie UAM.

Oferujemy wynajem pokoi gościnnych w Domu Studenckim. To wysoki standard w korzystnej cenie.

Dla uczestniczek i uczestników konferencji koszt wynajęcia pokoi został obniżony i wynosi:

Pokój 1-osobowy: 65 zł (za nocleg)

Pokój 2-osobowy: 65 zł (za nocleg)

 

REZERWACJA

Kontakt telefoniczny: 61 829 48 00

Kontakt e-mail: dsgniezno@amu.edu.pl