Piątkowe spotkania z humanistyką

Kontakt:

dr Mieszko Ciesielski

e-mail mieszko@amu.edu.pl

Piątkowe spotkania z humanistyką to seminarium naukowe, w ramach którego ma miejsce prezentacja prac badawczych prowadzonych przez pracowników i doktorantów Instytutu Kultury Europejskiej UAM. Mając świadomość, że wymiana myśli między uczonymi różnych dyscyplin, umożliwiająca dyskusję i krytykę naukową, jest warunkiem niezbędnym postępu badawczego, pracownicy Zakładu Teorii i Badań Interdyscyplinarnych IKE zainicjowali Piątkowe spotkania i od roku 2013 w miarę regularnie – jeden, a czasami dwa razy w miesiącu – spotkania te organizują.

Zasadniczym celem tego seminarium jest dyskusja nad realizowanymi projektami naukowymi, zarówno takimi, które są w fazie początkowych poszukiwań twórczych, jak i ukończonymi, kiedy to ma miejsce podsumowujące przedstawienie wyników badawczych. W ponad czterdziestu zrealizowanych seminariach pojawiły się tematy z dziedziny m.in.  filozofii, kulturoznawstwa, historii, literaturoznawstwa, teologii, antropologii, historii sztuki.

Nie mniej ważną funkcją Piątkowych spotkań jest swoista integracja środowiska akademickiego IKE – seminaria odbywają się przy drobnym poczęstunku i w życzliwej atmosferze, z udziałem nie tylko pracowników i doktorantów, lecz również studentów zainteresowanych poruszaną problematyką, dla których Piątkowe spotkania są okazją do zetknięcia się z autentyczną współpracą badawczą.

Opiekę nad Piątkowymi spotkaniami z humanistyką sprawuje dr Mieszko Ciesielski, do którego można zgłaszać propozycje referatów.