Dyrekcja Instytutu Kultury Europejskiej UAM

Dyrekcja Instytutu Kultury Europejskiej UAM

Imię i nazwisko: prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger
Zakład: Badań Diachronicznych

Telefon służbowy: 61 829 48 05
e-mail służbowy: jaeger@amu.edu.pl

Imię i nazwisko: dr Michał Duch
Zakład: Badań Diachronicznych

Telefon służbowy: 61 829 48 25
e-mail służbowy: micduc@amu.edu.pl