Siłownia

Siłownia jest przeznaczona tylko dla mieszkańców DS Gniezno.

Po sprawdzeniu wolnego terminu, rezerwacji można dokonać osobiście w Administracji Domu Studenckiego (pok. 1.13, budynek dydaktyczny).

Regulamin korzystania z siłowni

 1. Grupa zorganizowana może przebywać na siłowni pod nadzorem opiekuna, który jest odpowiedzialny za porządek w podległej grupie.
 2. Z urządzeń siłowni mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań do uprawiania sportów siłowych.
 3. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do posiadania stroju oraz obuwia sportowego.
 4. Zabrania się wchodzenia do sali ćwiczeń w okryciach wierzchnich i butach.
 5. Zabrania się korzystania z siłowni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.
 6. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.
 7. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać w Administracji.
 9. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenie przy sztandze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzeń.
 10. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 11. Na terenie siłowni obowiązuje zakaż spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz używania wszelkiego rodzaju rzeczy z elementami szklanymi.
 12. Osoby przyczyniające się do niszczenia sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 13. Za rzeczy wartościowe pozostawione w sali ćwiczeń uniwersytet nie odpowiada.