Pracownicy obsługi

Pokojowe

  • Ewelina Liberska
  • Martyna Klawitter

U pokojowych (pok. 30d) można pobierać i wymieniać co miesiąc pościel.

Konserwatorzy

  • Piotr Smarzyński tel. 61 829 48 08 (instalacja elektryczna)
  • Leszek Kujawa tel. 61 829 48 08 (instalacja wodno-kanalizacyjna)

W przypadku awarii i usterek należy powiadomić o tym konserwatorów, wpisując problem do znajdującego się w portierni zeszytu usterek. Po wpisaniu informacji konserwatorzy powinni usunąć usterkę w ciągu dwóch dni roboczych. W przypadku przesuwania terminu naprawy usterki należy powiadomić kierownika DS Gniezno.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, by pracownicy wchodzili usuwać usterki do pokoju pod Waszą nieobecność, należy umówić się z konserwatorem na konkretny dzień i godzinę. Pracownicy usuwają usterki od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00.