Opłaty

Stawki odpłatności za miejsca w Domach Studenckich w roku akad. 2023/2024

Zarządzenie nr 330/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad wnoszenia opłat związanych z zakwaterowaniem w Domach Studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024 przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych

Ustala się opłaty za zakwaterowanie w Domu Studenckim w Gnieźnie w wysokościach określonych w załączniku do powyższego zarządzenia.

Wysokości opłat za zakwaterowanie w Domu Studenckim w Gnieźnie:

1. Zakwaterowanie długoterminowe

a) opłata miesięczna za miejsce w pok. 2os. – 455 PLN

b) opłata miesięczna za miejsce w pok. 1os. – 610 PLN

2. Zakwaterowanie krótkoterminowe

a) opłata za miejsce za dobę – 75 PLN (pok. 1-os), 55 PLN (pok. 2-os)

b) opłata za pobyt gościa w godzinach nocnych (za noc) – 25 PLN;

dla studentów z innych uczelni do powyższych stawek doliczane jest 8% podatku VAT.