Pomoc dla czytelnika

Służymy dodatkową pomocą w zakresie indywidualnych i grupowych wyszukiwań bibliograficznych, korzystania z katalogów on-line, baz danych, e-czasopism, bibliotek cyfrowych.
Mile widziana będzie wcześniejsza informacja (najlepiej e-mail na adres biblioteki) o tematyce poszukiwań – celem przygotowania się dyżurującego bibliotekarza do spotkania.

Wszelkie operacje finansowe (uaktualnianie konta, regulowanie należności za nieterminowy zwrot) można regulować także zdalnie.

Aktualizacji konta zdalnie dokonujemy  z adresu: https://uam-hip.pfsl.poznan.pl  .

W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny (61 829 4811) lub mailowy (bibliotekaike@amu.edu.pl ; rames@amu.edu.pl).

Przypominamy o możliwości korzystania z elektronicznych zasobów UAM (konieczność posiadania konta czytelnika, poniżej podstawowe linki)

     http://lib.amu.edu.pl/bazy-danych/

     http://lib.amu.edu.pl/ksiazki-elektroniczne/

     http://lib.amu.edu.pl/e-czasopisma/

     https://wbn.icm.edu.pl/

UWAGA!
Biblioteka nie świadczy usług skanowania materiałów bibliotecznych.