Judaica w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

Judaica
w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM
w Gnieźnie
Z archiwum H. Muszyńskiego

W maju 2010 roku Biblioteka Instytutu Kultury Europejskiej wzbogaciła się o ponad 300 woluminów o tematyce judaistycznej, przekazanych w darze przez Ks. Prymasa Henryka Muszyńskiego, wybitnego działacza na rzecz dialogu polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego.

W latach 1986 – 1994 Henryk Muszyński stał na czele Podkomisji (od 1989 samodzielnej Komisji) Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem; inicjował i promował badania judaistyczne na polskich uczelniach katolickich. Zabiegał o ochronę pamięci o holokauście.,
W 1997 za zasługi w dziedzinie wzajemnego porozumienia polsko-żydowskiego otrzymał Nagrodę im. Leopolda Lucasa – Fakultetu Protestanckiego Uniwersytetu Eberharda Karola w Tybindze, a w 1999 medal Buber-Rosenzweig-Medaille odznaczenie przyznawane przez Niemiecką Radę Koordynacji Towarzystw Współpracy Chrześcijańsko-Żydowskiej w Berlinie za budowanie porozumienia między chrześcijanami i Żydami oraz Polakami i Niemcami. – Prawda o eksterminacji Żydów musi być chroniona przed banalizacją i zapomnieniem – mówił odbierając Medal im. Bubera-Rosenzweiga.*

Przekazane przez Henryka Muszyńskiego woluminy uzupełniły kolekcję książek o tematyce judaistycznej Biblioteki IKE.
Oprócz druków zwartych i nadbitek na dar Ks. Prymasa składa się zbiór dokumentów życia społecznego: broszur, ulotek, wydawnictw okolicznościowych, z których utworzono jednostkę pt. Archiwum abp Henryka Muszyńskiego – Varia (syg. JG 15133 III). Ponadto w kolekcji znajduje się blisko 50 tytułów różnojęzycznych czasopism (pojedyncze numery z lat 1982 -2007), tworzących swoiste archiwum, zgromadzone w toku długoletniej działalności darczyńcy na rzecz dialogu polsko–żydowskiego. Czasopisma te nie są wprowadzone do katalogu elektronicznego: ich pełna lista dostępna jest poniżej.

Ze względu na wagę tematu udostępniliśmy katalog kartkowy o roboczej nazwie Judaica w Bibliotece IKE, który zawiera informację o wszystkich książkach związanych z judaizmem zgromadzonych w naszej Bibliotece.

MM

* http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x28408/lecie-poslugi-biskupiej-abp-muszynskiego

Lista czasopism z kolekcji abp Henryka Muszyńskiego