Aktualności

                                                                                               Gniezno, 22.11.2020.

 

                    

Protokół

Komisja, w składzie dr M. Duch zastępca Dyrektora IKE ds. studenckich i dydaktycznych oraz dr hab. E.Grzelak, prof. UAM, po pierwszym sprawdzeniu sylabusów zwróciła ich część autorom do korekty. Każdy z dydaktyków został indywidualnie poinformowany o występujących w nich błędach.

W kolejnej wersji sylabusów, weryfikujący zauważyli drobne usterki:

– błędnie sformułowane nazwy modułów

– źle opisane rodzaje modułów (obowiązkowy/fakultatywny)

– w dwu przypadkach źle dobrane wzory sylabusów.

Poprawki naniesiono na wydrukach ręcznie oraz w zasobie elektronicznym (komputer w dziekanacie). Sprawdzający proszą o ponowne rozplanowanie czasu pracy studentów, zgodnie z poprawionymi na sylabusach godzinami.

Dr M. Duch oraz dr hab. Eliza Grzelak sformułowali zalecenia na przyszły rok:

– do 10.01.2020 roku dziekanat musi otrzymać sylabusy na kolejny semestr

– do 10.10 2020 roku w dziekanacie należy złożyć sylabusy na cały rok, nie tylko na pierwszy semestr,

– należy uważniej zaplanować wymiar godzinowy pracy studenta, mając na uwadze , że 25-30h to jeden punkt ECTS,

– w kolejnych sylabusach należy zmienić opis rodzajów modułów, korzystając ze sformułowań (obowiązkowe czyli kierunkowe, obowiązkowe do wybory czyli obecne moduły fakultatywne, moduły specjalnościowe, tutorial, seminaria; Jest to zgodne z sugestią Uniwersyteckiej Rady do Spraw Kształcenia).

 

Wersja docx protokołu