W ramach realizowanego w UAM projektu „Uniwersytet Jutra” studenci ostatnich dwóch lat studiów licencjackich i magisterskich mają możliwość zrealizowania płatnego stażu w minimalnym wymiarze 120 godzin (nie mniej niż 20 godzin w tygodniu), który musi zostać zakończony do 30 września 2023 roku. Miejsce stażu wybiera student z tym zastrzeżeniem, że w toku jego realizacji należy osiągnąć efekty uczenia się dla danego kierunku studiów. W ramach stażu można zaliczyć praktyki zawodowe.
Wynagrodzenie dla studenta wynosi 20 zł/godzinę brutto. W przypadku realizacji stażu poza miejscem zamieszkania studentowi przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania w wysokości do 900 zł brutto miesięcznie, kosztów utrzymania do 30 zł brutto dziennie oraz kosztów podróży do 60 zł brutto miesięcznie.
Osoby zainteresowane realizacją stażu prosimy o kontakt mailowy: lnied@amu.edu.pl do środy (22 marca) do godz. 15:00. Rekrutacja planowana jest na piątek 24 marca.