Informacje dla zainteresowanych wyjazdem

O programie Erasmus+

Program Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów i pracowników, stwarza możliwość udziału w międzynarodowych projektach strategicznych.

W ramach mobilności studenckiej możliwe są 2 typy wyjazdów: wyjazdy na studia – od 2 do 12 miesięcy, wyjazdy na praktyki – od 2 do 12 miesięcy.

Do wyjazdu w ramach praktyk uprawnieni są również absolwenci. Absolwent może przebywać na wyjeździe maksymalnie 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Każdy student otrzymuje możliwość wyjazdu na okres 12 miesięcy (tak zwany „kapitał wyjazdowy”) w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) lub na okres 24 miesięcy w przypadku jednolitych studiów magisterskich niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyki).

Gdzie wyjechać?

Instytut Kultury Europejskiej ma podpisane umowy z:

E.A.C.-Centre d’Etudes Superieures en Economie, Art et Communication (Paryż, Francja)

Universidad de Zaragoza (Saragossa, Hiszpania)

Latvijas Universitate (Ryga, Łotwa)

Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald (Greiswald, Niemcy)

Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main (Frankfurt nad Menem, Niemcy)

University of Fribourg (Fryburg, Szwajcaria)

Universita degli Studi di Roma „La Sapienza” (Rzym, Włochy)

Universita degli studi di Milano (Mediolan, Włochy)

Universita del Salento (Salento, Włochy)

Catholic University in Ruzomberok (Różomberg, Słowacja)

Martin Luther Universität Halle-Wittenberg (Wittenberga, Niemcy)

Praktyki

 • Nie można odbyć praktyk w instytucji unijnej, w instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Grupa instytucji UE, w których nie można odbywać praktyki:
  • European Parliament ,
  • European Council,
  • Council of the European Union,
  • Presidency of the Council of the EU,
  • European Commision,
  • Court of Justice of European Union,
  • European Central Bank,
  • European Court of Auditors,
  • European Economic and Social Committee,
  • European Investment Bank,
  • European Data Protection Supervisor,
  • European Data Protection Board.
 • Praktyka powinna być związana ze studiowanym kierunkiem.
 • O wyjazd można ubiegać się tylko i wyłącznie w naszym Instytucie.
 • Absolwenci rekrutują się na ostatnim roku studiów. Okres mobilności wlicza się do 12-miesiecznego „kapitału wyjazdowego” przypisanego do danego cyklu studiów.

O rekrutacji

Aby wyjechać na stypendium Eramusa:

 1. Musisz być studentem I, II, III roku studiów licencjackich lub I, II roku studiów magisterskich prowadzonych w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie;
 2. Musisz mieć średnią ocen ze wszystkich zdanych do momentu rekrutacji egzaminów minimum 4,00 lub mieć ocenę co najmniej dobrą na dyplomie ukończenia studiów licencjackich;
 3. Znać język wykładowy ośrodka, do którego chcesz wyjechać w stopniu przynajmniej komunikatywnym (B1);
 4. W wyznaczonym terminie przesłać zgłoszenie przez swoje konto w systemie USOS;
 5. W wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu językowego.

Pamiętaj, że cała Twoja korespondencja z Biurem Erasmusa będzie się odbywać wyłącznie za pośrednictwem poczty na USOSweb!

Jeśli jesteś zainteresowany/a wyjazdem, skontaktuj się z instytutową koordynatorką ds. wymiany studenckiej, dr Zofią Kaczmarek (zofia.kaczmarek@amu.edu.pl).

Wasze obawy i jak im zaradzić:

 1. Bariera językowa.

UAM organizuje bezpłatne kursy językowe przed wyjazdem, są też kursy językowe na uczelni zagranicznej. W ostateczności można wybrać zajęcia w języku angielskim.

 1. Natłok formalności związanych z wyjazdem.

Choć jest trochę „papierkowej roboty”, jest też Wasza koordynatorka gotowa do pomocy. Zerknijcie również na strony na Facebooku (Erasmus: Family UAM Poznań, Studenckie Wyjazdy Erasmus+).

 1. Samotność.

Studenci Erasmusa to prężnie działająca społeczność! Podobnie jak na UAM, na uczelniach zagranicznych są też liczne organizacje i grupy naukowe. Nie zapominajcie, że zawsze możecie liczyć na pomoc Waszej koordynatorki.

 1. Problem z zajęciami, punktami ECTS, Learning Agreement.

Zawsze jest możliwość wprowadzenia modyfikacji w Learning Agreement po przyjeździe na uczelnię goszczącą, ponieważ zmiany w planie to rzecz naturalna. Największą zaletą wymiany Erasmus+ jest możliwość uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach.

 1. Problem z dojazdem.

Siedziby naszych uczelni partnerskich znajdują się w dużych miastach, do których nie powinno być większych kłopotów z dojazdem. By obniżyć koszty, można kupić bilety z wyprzedzeniem. Pamiętajcie też dodatku za skorzystanie z niskoemisyjnych środków transportu.

 1. Kwestia zakwaterowania

Większość naszych uczelni partnerskich ma własne akademiki. Możecie też poszukać ofert w Internecie lub informacji w grupach na Facebooku czy w biurze Erasmus na uczelni zagranicznej.

 1. Zdanie egzaminów na uczelni zagranicznej

Egzaminu można nie zdać też na UAM i choć to nic miłego, to nie koniec świata. Każdą sytuację można wyjaśnić bezpośrednio z wykładowcą.

 1. Kwestie finansowe

Erasmus to system stypendiów i grantów! Studia są bezpłatne, a na kartę studenta Erasmus można uzyskać różne zniżki. Wasze stypendia w Polsce nie przepadają, a od roku akademickiego 2021/2022 jest też dodatkowe stypendium dla osób z mniejszymi szansami i wsparcie włączenia (patrz informacje dla zakwalifikowanych).

 1. Szok kulturowy

Na szczęście dziś to nie problem przygotować się do wyjazdu. Poczytajcie o kraju, do którego jedziecie, skontaktujcie się z osobami, które już tam były.

Tu znajdziecie więcej informacji: https://erasmus.amu.edu.pl/strona-glowna/aktualnosci-erasmus/aktualnosci-erasmus/erasmus-wymiany-krotkoterminowe-webinar