Informacje dla zainteresowanych wyjazdem

REKRUTACJA 2017/2018

I Aby wyjechać na stypendium Eramusa:

1. Musisz być studentem II, III roku studiów licencjackich lub I, II roku studiów magisterskich prowadzonych w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie;

2. Musisz mieć średnią ocen ze wszystkich zdanych do momentu rekrutacji egzaminów minimum 4,00 lub mieć ocenę co najmniej dobrą na dyplomie ukończenia studiów licencjackich;

3.  Znać język wykładowy ośrodka w stopniu komunikatywnym, do którego chcesz wyjechać;

4. W wyznaczonym terminie przesłać zgłoszenie przez swoje konto w systemie USOS;

5. W wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu językowego.

Pamiętaj, że cała Twoja korespondencja z Biurem Erasmusa będzie się odbywać wyłącznie za pośrednictwem poczty na USOSweb!

II Jak aplikować on-line?

Zaloguj się na swoje konto w USOSweb w terminie rekrutacji. Termin ten jest co roku podawany przez pocztę USOS w styczniu lub lutym, a także na tej stronie internetowej.  W tym czasie aktywna jest oferta zakładki „wymiana zagraniczna”. (zob. załącznik)

III Egzaminy językowe

Musisz zdać egzamin z języka wykładowego ośrodka, do którego chcesz wyjechać. Egzamin językowy, do którego przystąpisz, sprawdza, czy będziesz w stanie korzystać z wykładów i ćwiczeń w danym języku.

Możesz ubiegać się o wyjazd do dwóch obszarów językowych (co oznacza zdawanie egzaminu z dwóch języków) i do dwóch ośrodków w ramach każdego z wybranych przez Ciebie obszarów językowych.

Sprawdzaj pocztę USOSweb i czekaj na zaproszenie na egzamin. Terminy egzaminów podawane są również na tej stronie internetowej.