Zamów skan w Bibliotece IKE (usługa czynna wyłącznie wtedy, kiedy Biblioteka jest nieczynna np. z powodu pandemii. Aktualna dostępność Biblioteki – zob. Godziny otwarcia):

W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną i zamknięciem Biblioteki,  zostaje uruchomiona usługa zamawiania kopii elektronicznych z zasobów Biblioteki Instytutu Kultury Europejskiej.

Usługa jest adresowana do pracowników, doktorantów i studentów IKE z aktualnym Kontem Czytelnika.

Ogólne zasady składania zamówień:

1 – zamówienia przyjmowane są na adres e-mail Biblioteki:  bibliotekaike@amu.edu.pl; czytelnik podaje imię, nazwisko i nr Karty Czytelnika (ELS);

2 – zgłoszenie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne, tj. w przypadku:

– fragmentu książki (tylko ze statusem dostępna): autor, tytuł, rok wydania, ISBN, zakres stron,  sygnaturę książki z katalogu on-line;

– artykułu z czasopisma: tytuł czasopisma, rok wydania, numer czasopisma, autor i tytuł artykułu, zakres stron, sygnaturę czasopisma z katalogu on-line (prosimy uważnie sprawdzać roczniki, egzemplarze);

3  –  limit  jednego zamówienia nie powinien przekraczać 30 stron;

4 – zamówienia będą realizowane wg kolejności wpływów, jednak z uwzględnieniem możliwości technicznych i personalnych;

5 – przed wysłaniem zamówienia należy pamiętać o sprawdzeniu dostępu do publikacji w zasobach zdalnych. Publikacje dostępne on-line nie będą skanowane.

Biblioteki zastrzegają sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli jest ono niezgodne z prawem, ma służyć celom komercyjnym lub przekracza możliwości techniczne biblioteki.

Obsługujemy wyłącznie zamówienia przysłane pocztą elektroniczną z domeny amu.edu.pl.