Kontakt

Kierownik Biblioteki

mgr Agnieszka Ziebarth

Telefon służbowy: 61 829 48 12, 61 829 48 11
e-mail służbowy: bibliotekaike@amu.edu.pl
agnieszka.ziebarth@amu.edu.pl

Kustosz

mgr Maria Cierpiszewska

Telefon służbowy:
e-mail służbowy: rames@amu.edu.pl