FUNERALIA GNIEŹNIEŃSKIE

Idea spotkań archeologiczno-antropologicznych narodziła się w latach 90. XX wieku wśród członków Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich jako pokłosie dyskusji poświęconej cmentarzysku w Dziekanowicach.

Pierwsze Funeralia zostały zorganizowane w 1999 r. w schronisku na Ostrowie Lednickim. W latach 2002-2019 miejscem spotkań był spichlerz w Dziekanowicach, na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Od 2021 r. obrady odbywają się w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obecnie Funeralia stanowią przestrzeń do dyskusji nie tylko dla archeologów i antropologów, ale również dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Każdego roku bierze w nich udział ponad 100 naukowców z kraju i z zagranicy. Multidyscyplinarny charakter spotkań, w powiązaniu z ich praktycznym wymiarem, sprawił, że stały się one obszarem wytyczania nowych kierunków badawczych w zakresie problematyki funeralnej.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Marta Krenz-Niedbała, prof. UAM

dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. UPWr

dr hab. Jacek Tomczyk, prof. UKSW

dr Anna Myszka

dr Kamil Wasilkiewicz

mgr Anna Wrzesińska

mgr Jacek Wrzesiński

 

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Maria Kaczmarek

prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak

prof. dr hab. Andrzej Michałowski

prof. dr hab. Janusz Piontek

prof. dr hab. Krzysztof Szostek

dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. UPWr

dr hab. Mateusz Jaeger, prof. UAM

dr hab. Andrzej Janowski, prof. IAE PAN

dr hab. Wiesław Lorkiewicz, prof. UŁ

dr hab. Leszek Wetesko, prof. UAM

dr hab. Iwona Teul

„Prawy dba o duszę swego zwierzęcia domowego”. Człowiek wobec świata zwierząt

Wprowadzenie tematyczne

Człowiek bez wątpienia jest elementem przyrody: żyje w niej i dzięki niej. Obok świata roślin człowiekowi w życiu codziennym towarzyszyły różne gatunki zwierząt, lecz stosunek człowieka do zwierząt i ich wzajemne relacje zmieniały się w ciągu wieków. Szczególnym momentem historii było udomowienie zwierząt, co wiązało się ze zmianą sposobu gospodarowania zasobami środowiskowymi. Zwierzęta przestały być traktowane wyłącznie jako mięso-pożywienie, ale zaczęto wykorzystywać ich inne produkty (np. mleczne) do wykarmienia grup ludzkich. Równocześnie zaczęto eksploatować siłę zwierząt w rzemieślnictwie, rolnictwie, budownictwie czy transporcie. Związek człowieka ze zwierzętami stał się na tyle ważny i znaczący, że zaczęto traktować je jako atrybut bogactwa i prestiżu. Zwierzęta stały się też obiektem fascynacji – nadawano im cechy ludzkie, były inspiracją w sztuce i wzorcem dla rozmaitych działań. Fascynacja ta przeradzała się w kult, w którym oddawano im cześć i hołd, a niektóre z nich stawały się bohaterami mitów, baśni i legend, symbolami rodowymi czy totemami. Dochodziło do utożsamiania się ludzi z niektórymi gatunkami zwierząt. Choć strategia funkcjonowania naszego gatunku zmieniała się pod wpływem zwierząt, trzeba również pamiętać, że ich udomowienie przyczyniło się do rozprzestrzenienia wielu chorób i patogenów. Tematyką tegorocznych Funeraliów jest wpływ zwierząt na historię naszego gatunku. Będziemy starali się znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak:

– Jaka była wspólna historia człowieka i zwierzęcia?

– Które gatunki zwierząt stały się nieodłącznymi towarzyszami człowieka?

– Które z nim współpracowały, które stały się dostarczycielami pożywienia, a które zawsze żyły obok człowieka?

– Jaka jest historia oswajania i udomowienia zwierząt?

– Czy rola zwierząt jest wyłącznie pozytywna, czy też odnajdujemy biologiczne negatywne skutki tej ścisłej koegzystencji?

– Jak traktowano zwierzęta po śmierci? Czym były ich pochówki i wspólne pochówki człowieka i zwierzęcia?

– Czy zwierzęta obecne w życiu doczesnym człowieka przenosiły się z nim w zaświaty, a wyrazem tych wyobrażeń są groby zwierząt lub ich wspólne pochówki z ludźmi?

FUNERALIA GNIEŹNIEŃSKIE.
SPOTKANIE 23: „PRAWY DBA O DUSZĘ SWEGO ZWIERZĘCIA DOMOWEGO”. CZŁOWIEK WOBEC ŚWIATA ZWIERZĄT

 

MIEJSCE

Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7

 

TERMIN

17-18 maja 2023 r.

 

ZGŁOSZENIA

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 31 stycznia 2023 r.

Abstrakt należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego do 28 lutego 2023 r.

Informacja o przyjęciu referatu zostanie przekazana drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

 

REFERAT

Referaty należy wygłosić w języku polskim albo angielskim (maks. 15 min). Prezentacje multimedialne prosimy przygotować w programie Power Point.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Wysokość opłaty: 220 zł (wskazana kwota pokrywa koszty wyżywienia)

Termin wpłaty: do 23 kwietnia 2023 r.

Numer konta: 96 1090 1447 0000 0001 3758 2058

Odbiorca: Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

*W tytule wpłaty konieczne jest podanie imienia i nazwiska uczestnika konferencji oraz nazwy Funeralia 23.

Pytania związane z konferencją prosimy kierować na adres mailowy funeralia2020@gmail.com

Wszystkie informacje będziemy na bieżąco zamieszczać na stronach internetowych Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie UAM oraz Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w zakładce Funeralia.

Uczestniczki i uczestników Funeraliów zachęcamy do skorzystania z oferty noclegowej Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie UAM.

Oferujemy wynajem pokoi gościnnych w Domu Studenckim. To wysoki standard w korzystnej cenie.

Dla uczestniczek i uczestników konferencji koszt wynajęcia pokoi został obniżony i wynosi:

Pokój 1-osobowy: 65 zł (za nocleg)

Pokój 2-osobowy: 65 zł (za nocleg)

 

REZERWACJA

Kontakt telefoniczny: 61 829 48 00

Kontakt e-mail: dsgniezno@amu.edu.pl