Dyrekcja Instytutu Kultury Europejskiej UAM

Imię i nazwisko: prof. dr hab. Leszek Mrozewicz
Zakład: Badań Diachronicznych

Telefon służbowy: 519 340 564
e-mail służbowy: moesia@amu.edu.pl

Imię i nazwisko: dr Michał Duch
Zakład: Badań Diachronicznych

Telefon służbowy: 61 829 48 43
e-mail służbowy: micduc@amu.edu.pl