Dyrekcja Instytutu Kultury Europejskiej UAM

Imię i nazwisko: prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz
Zakład: Kultury i Tradycji Antycznej

Telefon służbowy: 519 340 564
e-mail służbowy: moesia@amu.edu.pl

Imię i nazwisko: dr hab. prof. UAM Marek Kaźmierczak
Zakład: Kultury Współczesnej i Multimediów

Telefon służbowy: 514 900 493
e-mail służbowy: kazmier@amu.edu.pl