Opłaty

Stawki odpłatności za miejsca w Domach Studenckich w roku akad. 2022/2023

Zarządzenie nr 213/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad wnoszenia opłat związanych z zakwaterowaniem w Domach Studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych

Ustala się opłaty za zakwaterowanie w Domu Studenckim w Gnieźnie w wysokościach określonych w załączniku nr 2 do powyższego zarządzenia.

Wysokości opłat za zakwaterowanie w Domu Studenckim w Gnieźnie:

1. Zakwaterowanie długoterminowe
a) opłata miesięczna za miejsce w pok. 2os. 350 PLN
b) opłata miesięczna za miejsce w pok. 1os. 485 PLN
2. Zakwaterowanie krótkoterminowe
a) opłata za miejsce za dobę 40 PLN
b) opłata za pobyt gościa w godzinach nocnych (za noc) 10 PLN;
z opłaty zwolnione są
osoby wymienione w art. 88 ust. 1 pkt. 1 lit. bd ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli zakwaterowanie nie przekracza 3 dni i nie wymaga wynajęcia dodatkowego pokoju lub miejsca. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie zgłoszenia pobytu w recepcji.

Dla studentów z innych uczelni do powyższych stawek doliczane jest 8% podatku VAT.