Zarządzanie w administracji lokalnej

Dla kogo?

Ten kierunek jest idealny dla Ciebie, jeśli chcesz w przyszłości pracować w administracji publicznej, w różnego rodzaju urzędach znajdujących się w gminach, powiatach i województwach.

Program studiów:

Podczas studiów dowiesz się jak funkcjonuje administracja publiczna. Zdobędziesz umiejętności w zakresie zarządzania innymi ludźmi. Nauczysz się pozyskiwać fundusze umożliwiające prowadzenie działań w społeczności lokalnej. Uzyskasz kompetencje do realizacji projektów o różnym charakterze. Dzięki praktykom zawodowym zyskasz cenne doświadczenie administracyjne.

Program kierunku będzie realizowany przez pracowniczki i pracowników trzech jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Wydziału Prawa i Administracji. Część przedmiotów poprowadzą specjalistki i specjaliści zatrudnieni w przedsiębiorstwach, urzędach i instytucjach, które współpracują z naszym Uniwersytetem.

Kariera (co po studiach):

Studia przygotują Cię do pracy w administracji publicznej, w urzędach znajdujących się w gminach, powiatach i województwach. Świetnie odnajdziesz się także w różnego rodzaju przedsiębiorstwach oraz organizacjach pozarządowych – fundacjach i stowarzyszeniach.

Specjalności:

W ramach studiów będziesz mogła/mógł wybrać jedną z dwóch specjalności:

  • pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami europejskimi
  • zarządzanie rozwojem lokalnym