Inne ważne informacje

Unijny projekt E-LOCAL for all

Szanowni Studenci,

unijny program E-LOCAL for all stworzony przez sześć partnerskich uniwersytetów (Alma Mater Studiorum Universita di Bologna, Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, Debreceni Egyetem, Katholieke Universiteit Leuven, Lapin yliopisto i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dwie szkoły średnie: I.T.C.S. Rosa Luxemburg Bologna i ZSO im. Charles’a de Gaulle’a w Poznaniu) oferuje elektroniczne kursy sześciu rzadziej używanych języków europejskich (fińskiego, flamandzkiego, polskiego, portugalskiego, węgierskiego i włoskiego), gratisową naukę w formule e-learningu, nieograniczoną dostępność.

W ofercie proponowanych kursów spotykają się przystępnie przedstawione reguły gramatyczne, ćwiczenia słownikowe, fabularyzowane rozdziały tematyczne z rozbudowaną prezentacją kultury i obyczajowości. Zamieszczone linki, glosariusze, ikony uruchamiające przekaz audio, sprawnie funkcjonująca metoda weryfikacji odpowiedzi sprawiają, że kursy mają przejrzystą strukturę i odpowiadają  potrzebom poznawczym uczących się.

Studenci Instytutu Kultury Europejskiej mogą podjąć naukę w dowolnym momencie i pracować we własnym rytmie. Istnieje możliwość rozpoczęcia kursów w grupie prowadzonej przez tutora, a zatem bardziej sformalizowanej, z zachowaniem regularności nauki, ale i z zapewnieniem wyjaśniania spornych kwestii. Grupy prowadzone przez tutora zostaną powołane na początku marca 2014 r. – osoby zainteresowane taką formą nauki uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem projektu, Panią mgr Sylwią Stanisławską-Niedbałą:sylwia23@amu.edu.pl

Osobom, które ukończyły kursy, wystawione zostaną certyfikaty poświadczające kompetencję językową na poziomie A1.

Kursy mogłyby wspierać przygotowujących się do wyjazdów erasmusowych – bohaterami przewodnimi kursów są studenci Erasmusa, którzy docierają do określonego państwa, nie znając języka, wkraczając do odmiennej kultury. Dzięki codziennym sytuacjom, akademickim obowiązkom, studenckim doświadczeniom nabierają wprawy w posługiwaniu się językiem, a dzięki uczestnictwu w kulturze lepiej rozumieją otaczającą ich rzeczywistość.

Kursy E-LOCAL for all uzyskały w 2012 roku prestiżową nagrodę European Language Label przyznawaną innowacyjnym projektom edukacyjnym.

Instrukcja rejestracyjna jest prosta:

http://maius89.maius.amu.edu.pl/~moodleifp/
logowanie (prawy górny róg strony):
– dla osób po raz pierwszy odwiedzających stronę:  utworzenie nowego konta i zalogowanie się
– dla osób wcześniej korzystających ze strony : wpisanie nazwy użytkownika i hasła
folder E-LOCAL for all: wybór kursu językowego (klucz dostępu nie jest wymagany): opcja „zapisz mnie”

dr Emilia Twarowska-Antczak