Informacje dla przebywających za granicą

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają przebywający na stypendium Erasmusa.

I Wypłata grantu

Grant zostanie przelany na podane przez Ciebie konto przed rozpoczęciem semestru na uczelni przyjmującej. Jeśli wyjeżdżasz na cały rok akademicki, grant otrzymasz w dwóch ratach, za każdy semestr z góry. Za przelew grantu odpowiedzialne jest Uczelniane Biuro Erasmusa. W razie jakichkolwiek problemów z przelewem, napisz na adres erasmus@amu.edu.pl lub dzwoń pod numer +48 61 829 43 68.

II Przedłużenie pobytu

Jeśli wyjechałeś tylko na semestr zimowy i chcesz przedłużyć swój pobyt na kolejny semestr, musisz:

1. przygotować dodatkowy Learning Agreement na semestr letni obejmujący przedmioty, za które uczelnia przyjmująca przyzna Ci 30 ECTS;
2. przedłożyć LA do podpisu Koordynatora Erasmusa uczelni przyjmującej;
3. przesłać LA Instytutowego Koordynatora LLP-Erasmus najpóźniej na miesiąc przed końcem semestru zimowego na UAM;
5. zgłosić się do Uczelnianego Biura Erasmusa i podpisać aneks do umowy.