Informacje dla przebywających na stypendium

Grant

Grant zostanie przelany na podane przez Ciebie konto przed rozpoczęciem semestru na uczelni przyjmującej. Otrzymasz go w dwóch ratach – 90% po podpisaniu umowy, 10% po rozliczeniu się z wyjazdu. Za przelew grantu odpowiedzialne jest Uczelniane Biuro Erasmusa. W razie jakichkolwiek problemów z przelewem, napisz na adres erasmus@amu.edu.pl lub dzwoń pod numer +48 61 8294339.

W trakcie pobytu na stypendium

  1. Uzyskaj wpis potwierdzający rozpoczęcie mobilności na dokumencie Confirmation of study period (w możliwie najkrótszym czasie po przyjeździe).
  2. Poinformuj instytutową koordynatorkę (kaczmarek@amu.edu.pl) w najkrótszym możliwym czasie o wszelkich zmianach w Learning Agreement.
  3. Poinformuj w najkrótszym możliwym czasie o wszelkich zmianach związanych z długością trwania Twojej mobilności.
  4. Jeżeli planujesz przedłużenie stypendium na 2 semestr: poinformuj swoją koordynatorką instytutową i koordynatora uczelni zagranicznej. Sprawdź możliwości finansowania u swojej koordynatorki wydziałowej.
  5. Skontaktuj się z lokalną sekcją ESN (Erasmus Student Network). Sprawdź, jaką mają dla Ciebie ofertę.
  6. W przypadku jakichkolwiek problemów z zaliczeniem przedmiotów, warunkami studiowania, stanem zdrowia poinformuj koordynatorkę instytutową i/lub Biuro Erasmus+ UAM.
  7. Uzyskaj wpis potwierdzający zakończenie mobilności na dokumencie Confirmation of study period (uwaga: wyjazd będzie rozliczany zgodnie z datami wpisanymi na Confirmation of study period).