Formalności po powrocie

  1. Przekaż instytutowej koordynatorce dokument Confirmation of Study Period z datami rozpoczęcia i zakończenia mobilności
  2. Ponownie wypełnij on-line obowiązkowy test językowy OLS.
  3. Wypełnij obowiązkową ankietę online Erasmus+ w terminie 15 dni od otrzymania linku do ankiety (link zostanie wysłany 30 dni przed zakończeniem mobilności na adres mailowy wskazany w umowie; wypełnienie ankiety jest obowiązkowe i jest koniecznym warunkiem rozliczenia całej mobilności).
  4. Rozlicz w Samodzielnej Sekcji do spraw studenckich wyjazd na podstawie Transcript of Records.