Rada Samorządu Studenckiego IKE

 

Bogna Niszczak

Anna Minda

Mateusz Jachimczyk

Kacper Pietrzak

Anna Kulza

Patrycja Janiak