Rada Samorządu Studenckiego IKE

Przewodnicząca: Anna Kulza

e-mail: rss.ike.uam@outlook.com

Wiceprzewodniczący: Mateusz Eder

Sekretarz: Martyna Krukowska

Delegat RSS IKE w Gnieźnie do Parlamentu Samorządu Studentów UAM: Hanna Waligóra

Bogna Niszczak