Imię i nazwisko: Eliza Grzelak

Zakład: Badań nad Tożsamością Kulturową

Nr pokoju: 2.26

Telefon służbowy: 618294824
e-mail służbowy: egrzelak@amu.edu.pl

Pełnione funkcje: Kierownik Zakładu Badań nad Tożsamością Kulturową

Profesor Eliza Grzelak jest z wykształcenia filologiem, językoznawcą. Od 1984 roku do października 2010 roku była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, od siedmiu lat pracuje w Instytucie Kultury Europejskiej.

Wczesne jej projekty badawcze z zakresu socjolingwistyki, onomastyki, dialektologii i leksykografii stanowią podstawę dla obecnie prowadzonych badań nad komunikacją interpersonalną wewnątrzwspólnotową i na granicy kultur. Badaczka szczególną uwagę zwraca na współczesną aksjologię.

Równolegle pogłębia swoje zainteresowania metodologiczne. Analizuje komunikację kulturową, z perspektywy etnolingwistycznej  i antropologii lingwistycznej, odwołując się do dotychczasowych osiągnięć badawczych z zakresu językoznawstwa i semiotyki. Uważa, że szeroki ogląd języka w ramach różnych metodologii, pozwala opisywać praktykę komunikacyjną komplementarnie, ponadto daje narzędzia,  umożliwiające rozstrzyganie problemów teoretycznych w zakresie badań nad różnymi aspektami komunikacji.

Była promotorem ponad stu licencjatów, kilkudziesięciu magistrów, dwóch doktorów, jest opiekunem naukowym dwojga doktorantów.

Eliza Grzelak jest nie tylko teoretykiem, swoje tezy badawcze potwierdza w praktyce, uczestnicząc w kursach z zakresu komunikacji oraz prowadząc je samodzielnie. Specjalizuje się w komunikacji w organizacji oraz komunikacji w środowisku edukacyjnym. Współpracuje z kilkoma wielkopolskimi szkołami średnimi. Jest autorką dziewięciu autorskich programów edukacyjnych z zakresu komunikacji.

Koordynuje wiele projektów, popularyzujących wiedzę na temat języka polskiego i komunikacji interpersonalnej. Współpracuje z innymi polskimi i europejskimi uczelniami oraz fundacjami i organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe dane: www.elizagrzelak.pl.

Słownik 

 • Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t.1-50, red. H. Zgółkowa, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1994-2005.(współautorstwo)

Monografie

 • Z.Zagórski, A.Sieradzki, Eliza Grzelak, Mały atlas województwa gorzowskiego, T.1,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992.
 • Grzybowo, Cierpięgi, Kareja… historia ukryta w nazwach. Toponimia miasta Gniezna oraz gmin Gniezno i Niechanowo, Wydawnictwo TUM, Gniezno 2006.
 • W poszukiwaniu Edenu. Językowo-kulturowy obraz współczesnego polskiego ogrodu ozdobnego. Kreacja czasu i przestrzeni, Wydawnictwo TUM, Gniezno 2008.

Artykuły

 • Między wolnością a zniewoleniem, czyli w jaki sposób rozwój technologiczny determinuje komunikację międzyludzką, [w:] Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Lublin 2010, s. 261-273.
 • Intercultural communications. Roma-Polish relationships In school environment – early educations stage (współautor J.Grzelak-Piaskowska, IFP UAM), Studia Europea Gnesnensia,2013, t.7,s.113-140.
 • Вербальные маркеры медийных коммуникативных сообществ,  [w:] Массовые коммуникации: критерии и методы оценки эффективности, red. I.
  Kysztymowa, Irkuck 2014.s.17-33.
 • Functional diferences in the language of religion, The Language of Religion, Past and Present,  [w:] The Language of Religion, Past and Present, red. S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2014.s.41-59
 • Assimilation, Integration, Multiculturalism: An Ethnolinguistic- Communicological Perspective, w: red. W.Szczerbiński, K.Kornacka-Sareło, Jews in Eastern Europe: Ways of Assimilation, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2016, s.1-22.

Nagroda Naukowa Rektora I stopnia dla zespołu autorskiego Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny w 2005 roku

Nagrody Rektora III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w 2014 i 2017 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej 2015

 • komunikacja kulturowa,
 • aksjologia,
 • wspólnota komunikacyjna,
 • JOS