„Ku modelowi polskiej paradyplomacji”

Grant Narodowego Centrum Nauki

W okresie 1.10.2020 – 30.09.2021 doktor Igor Ksenicz realizować będzie grant „Ku modelowi polskiej paradyplomacji”. Projekt tworzy pakiet badań pilotażowych, polegających na organizacji cyklu 14 wywiadów z samorządowcami, przedstawicielami administracji rządowej oraz ekspertami. Celem projektu jest opracowanie wstępnej diagnozy i kierunków rozwoju współpracy jednostek samorządu terytorialnego z rządem w zakresie dyplomacji samorządowej. Wyniki badań wstępnych mają stanowić przyczynek dla docelowego projektu w ramach konkursu Opus lub Sonata, który zakłada wypracowanie pożądanego z punktu widzenia polityki zagranicznej modelu polskiej paradyplomacji.