Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

Gnieźnieński Instytut Kultury Europejskiej (IKE) jest jednostką podstawową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która prowadzi interdyscyplinarne badania nad przemianami w kulturze europejskiej. Działalność badawcza przekłada się na kształcenie w ramach praktycznych kierunków studiów. Instytut Kultury Europejskiej nawiązuje do genius loci Gniezna jako miejsca spotkań. W tym wypadku jest to spotkanie teorii ze skuteczną praktyką, najnowszych prądów myśli europejskiej z rzeczywistością wielkopolskich i kujawskich gmin oraz kreatywnych ludzi z różnych stron świata.

Studia w Instytucie Kultury Europejskiej to szansa na zdobycie unikatowej wiedzy i umiejętności praktycznych. Nasze kierunki studiów wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy, ambicjom młodych ludzi oraz najwyższym wymogom uniwersyteckim. Nasza oferta jest kierowana do świadomych, młodych ludzi, którzy chcą wykorzystać szansę, jaką daje połączenie pogłębionej refleksji teoretycznej z praktyką pracy w kulturze, mediach i biznesie. Praktyczny wymiar studiów oznacza, że ogromna część edukacji w IKE jest realizowana poprzez warsztaty i praktyki zawodowe (minimum połowa punktów ECTS realizowanych w programie studiów). Jest to możliwe między innymi dzięki współpracy z najważniejszymi instytucjami kultury i mediami w regionie oraz wiodącymi przedsiębiorstwami.

Kadrę Instytutu stanowią znakomici badacze wywodzący się z dyscyplin takich jak: historia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, filologia i politologia. O sile i znaczeniu naszej kadry najlepiej świadczą publikacje pracowników, które ukazują się w czołowych czasopismach naukowych, a także liczne staże i badania prowadzone za granicą. Naszym okrętem flagowym jest bardzo cenione i wysoko punktowane czasopismo „Studia Europaea Gnesnensia„.

Co niezwykle ważne, znacząca liczba naszych doktorów i profesorów posiada doświadczenie praktyczne w dziedzinie kultury i mediów (zob. Pracownicy). W IKE spotkacie również wielu wybitnych ekspertów i praktyków spoza świata akademickiego, którzy realizują nasze warsztaty. Do ich prowadzenia zapraszamy przedstawicieli instytucji i firm z Wielkopolski, a także osoby znane i cenione na arenie ogólnokrajowej. Dzięki temu łącznie teorii z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi nie jest tylko sloganem.

Programy studiów w IKE promują aktywność i kreatywność studentów, dając im szansę na rozwój własnych ścieżek zawodowych w duchu współczesnej humanistyki. Instytut prowadzi szeroką działalność kulturalną wychodzącą poza ramy jednostki naukowo-dydaktycznej. Inicjatywy kulturalne, festiwale, debaty, spotkania autorskie czy prowadzone przez pracowników IKE klasy akademickie – wszystkie te przedsięwzięcia są realizowane zgodnie z ideą „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Co niezwykle ważne, ogromna część naszej działalności pozaakademickiej jest realizowana z inicjatywy studentów i przez nich wykonywana. Dajemy studentom szansę na rozwój własnych możliwości oraz zmianę rzeczywistości, w której żyją.

Instytut Kultury Europejskiej jest miejscem wielokulturowym. Od lat uczą się u nas studenci z Ukrainy, Rosji, Litwy i Kirgistanu, co roku organizujemy szkołę letnią dla studentów z Chin, a dzięki programowi Compare your culture w IKE zawitają najlepsi wykładowcy z różnych stron świata. Studia w IKE to również szansa na osobiste poznanie Europy. W ramach programu Erasmus nasi studenci mają możliwość realizacji części studiów za granicą, np. we Włoszech i Niemczech.  Jesteśmy beneficjentami programu POWR, dzięki któremu studenci będą odbywać wizyty studyjne w najważniejszych stolicach Europy!

Nasz Instytut to miejsce przyjazne i wygodne zarówno do nauki, jak i życia. Dysponujemy nowoczesnymi, audiowizualnymi salami wykładowymi oraz bardzo komfortowym Domem Studenckim z pokojami jedno i dwuosobowymi. W skład naszego kampusu wchodzą również profesjonalna, duża sala gimnastyczna, siłownia… i kameralny amfiteatr!