Nowości książkowe 2022

  Kasprzyk-Chevriaux Magdalena „Sztukamięs ze szlachtuza. Nieopowiedziana historia mięsa”.
 Robert M. Sapolsky 
„Zachowuj się. Jak biologia wydobywa z nas to, co najgorsze, i to, co najlepsze”.
  Pod redakcją K. Dolińska, J. Makaro „Wielokulturowość polskich miast. Teoria, praktyka, polityka”.
   Kamil Janicki „Pańszczyzna. Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa”.