Projektowanie kultury

Dla kogo?

Projektowanie kultury to kierunek, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnego systemu edukacji i współczesnego rynku pracy. Stanowi połączenie tego, co najlepsze w kształceniu uniwersyteckim i zawodowym. Kierunek, który daje możliwość zdobycia szerokiej wiedzy humanistycznej i konkretnych umiejętności praktycznych w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych i turystycznych. Został utworzony z myślą o absolwentach szkół średnich oraz osobach aktywnych zawodowo, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie. Studia na kierunku projektowanie kultury to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość wiążą z sektorem kultury lub sektorem usług turystycznych.

Program studiów:

Projektowanie kultury to kierunek praktyczny, którego program przewiduje liczne zajęcia warsztatowe i terenowe oraz 360 godzin studenckich praktyk zawodowych, realizowanych m.in. w instytucjach kultury czy organizacjach pozarządowych. Wśród przedmiotów, prowadzonych przez doświadczoną kadrę akademicką oraz praktyków zewnętrznych, znajdują się:  zarządzanie instytucjami kultury, organizacja imprezy i widowiska, zarządzanie w turystyce, prawne aspekty zarządzania kulturą, wprowadzenie do reklamy i kampanii reklamowej, kształtowanie wizerunku w kulturze, nowe narzędzia komunikacyjne, technologie informacyjne, pilotaż i przewodnictwo turystyczne, komunikacja międzykulturowa, filozofia kultury, kultura popularna, wiedza o filmie, fotografia dokumentalna i rekonstrukcje historyczne. Duży nacisk w programie położono na znajomość języka obcego. Studenci doskonalą umiejętność posługiwania się wybranym językiem już od pierwszego semestru, po to, aby kończąc studia, mieli go opanowanego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kariera (co po studiach?)

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent kierunku projektowanie kultury uzyska tytuł licencjata i zdobędzie kompetencje do podejmowania działań w zakresie organizacji imprez i widowisk kulturalnych, zarządzania projektami, promocji wydarzeń turystycznych i dziedzictwa kulturowego oraz zarządzania instytucjami kultury.  Interdyscyplinarny model kształcenia stwarza absolwentom kierunku wiele możliwości zawodowych. Znajdą oni zatrudnienie na przykład w organizacjach turystycznych, biurach podróży  instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych i administracji samorządowej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli również kontynuować kształcenie w Instytucie Kultury Europejskiej UAM, miedzy innymi na opracowywanych obecnie studiach drugiego stopnia projektowania kultury.

Specjalności:

  • animacja ruchu turystycznego,
  • promocja dziedzictwa kulturowego.