Komunikacja europejska

 

Dla kogo?

Kierunek komunikacja europejska adresowany jest do studentów o szerokich zainteresowaniach humanistycznych i społecznych, poszukujących nowoczesnej interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej i pragnących podnieść swoje kompetencje praktyczne w zakresie komunikacji interpersonalnej. Zaproszenie kierujemy do absolwentów polskich oraz zagranicznych szkół średnich wszelkiego typu. Komunikacja europejska oferuje otwarte wykształcenie zgodne z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy.  Student nauczy się u nas zarządzać relacjami ludzkimi, diagnozować kontakty interpersonalne, skutecznie wykorzystywać komunikację wirtualną, pozna podstawy procesów  promocyjnych. W ramach programu Compare your culturestudenci Komunikacji europejskiej będą mieli okazję uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez znakomitych wykładowców z całego świata, a w ramach modułu Przybliżenia będą odbywać wizyty studyjne europejskich stolicach. Nowością są również zajęcia prowadzone na zasadach tutorialu, na których studenci w niewielkich grupach i pod okiem znakomitych ekspertów będą zgłębiać interesujące ich zagadnienia specjalistyczne. Wiedza praktyczna przekazywana studentom sytuowana jest w szerokim kontekście historycznym, prawnym, filologicznym i kulturoznawczym.

Program studiów:

Program studiów przewiduje następujące formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, zajęcia praktyczne realizowane w formie warsztatów oraz zajęcia terenowe. Lektoraty z języków obcych prowadzone są od pierwszego semestru i pozwalają uzyskać umiejętności językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Przykładowe przedmioty na kierunku komunikacja europejska, studia pierwszego stopnia: techniki negocjacyjne w dyplomacji publicznej, komunikacja kulturowa i podstawy komunikacji społecznej, warsztat z edytorstwa, visual culture, interpretacja tekstu popkultury, nowa komunikacja medialna, technologie informacyjne, sztuka wystąpień publicznych, erystyka, PR w mediach społecznościowych, zarządzanie informacją w dyplomacji publicznej, warsztaty kreatywnego pisania.

Kariera (co  po studiach):

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent kierunku komunikacja europejska uzyska tytuł licencjata i zdobędzie kompetencje z zakresu komunikologii umożliwiające mu podjęcie pracy zawodowej lub kontynuację studiów. Magistrowie, absolwenci studiów drugiego stopnia, mogą kontynuować naukę na  studiach doktoranckich.

Większość absolwentów komunikacji europejskiej rozwija swoją karierę zawodową w działach promocji, marketingu i PR, w przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych. Pracują zarówno w małych firmach, startupach, agencjach marketingowych i PR, jak i w międzynarodowych korporacjach. Nasi absolwenci odnajdują się świetnie także na stanowiskach związanych z bezpośrednim kontaktem z klientem np. w działach obsługi klienta lub w sprzedaży. Niektórzy z powodzeniem prowadzą własne firmy.

Wiele osób po ukończeniu komunikacji europejskiej rozwija swoją karierę w rozmaitych instytucjach administracji publicznej. Są to zarówno samorządy regionalne, jak i jednostki administracji centralnej. Do Ich obowiązków należą najczęściej: organizacja wydarzeń kulturalnych, współpraca z biznesem, promocja miast i regionów, zarządzanie informacją, a także pośredniczenie między instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną.

Część naszych absolwentów wybiera pracę w mediach. Są to zarówno tradycyjne media – radio, telewizja lub prasa, jak i media internetowe. Pracują na różnych stanowiskach, bywają: dziennikarzami, redaktorami, moderatorami, menadżerami i marketingowcami. Bardzo często swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywają jeszcze w trakcie studiów, korzystając z możliwości, jakie daje im Instytut Kultury Europejskiej w ramach praktyk, stażów studenckich i warsztatów.

Specjalności:

Studia pierwszego stopnia (licencjackie):

  • Dyplomacja publiczna

  • Dialog kultur

Studia drugiego stopnia (magisterskie):

  • Komunikacja kulturowa

  • Kultura w mediach

 

 

Programy studiów można odszukać tutaj