W roku akademickim 2022/2023 studenci zakwalifikowani do programu Erasmus mogą aplikować o stypendium Santander. Zgodnie z regulaminem § 4 Uczelnie kierują się wynikami akademickimi osiągniętymi przez studenta w roku poprzednim, w związku z powyższym o stypendium nie będą mogły ubiegać się osoby z pierwszego roku studiów 3-letnich, gdyż na etapie wnioskowania Uczelnia nie będzie mogła ocenić wyników akademickich w roku poprzednim. Uczelnia dokonując przeliczenia średniej ocen wnioskujących studentów kierować się będzie Zasadami przeliczania osiągnięć studentów (II Średnia ocen) zawartymi  w Regulaminie stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szczegółowy regulamin konkursu „Stypendium Santander dla Erasmusa 2023” znajduje się poniżej. O stypendium aplikować można online do 16 kwietnia 2023.

Regulamin konkursu Santander dla Erasmusa 2023