Historia

Drukuj

Założenie Kolegium Europejskiego w Gnieźnie, które będzie kształciło młodych ludzi, będzie korzystało z genius loci Gniezna, ucząc tolerancji, umiejętności porozumiewania się, dialogu, współpracy między różnymi narodami, między ludźmi, którzy pochodzą z różnych stron, którzy mają wspólne poglądy, ale którzy chcą służyć tym samym wartościom - to jest rzeczywiście najlepszy pomysł na uczczenie tysiąclecia Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Z przemówienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego wygłoszonego 12 marca 2000r., podczas uroczystości wmurowywania aktu erekcyjnego Collegium Europaeum Gnesnense.

    W roku 2000, w milenium historycznego spotkania cesarza Ottona III z władcą Polski Bolesławem Chrobrym u grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod wysokim przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego, Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Polskiego, powołał do życia Collegium Europaeum Gnesnense. Podwaliny pod budowę CEG położone zostały wraz z wmurowaniem aktu erekcyjnego 12 marca 2000 r. przy udziale Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
    Pierwszą siedzibą Kolegium, dzięki uprzejmości Metropolity Gnieźnieńskiego Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, był jeden z budynków Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Drugiego czerwca 2003 r. oddano do użytku kompleks Collegium Europaeum Gnesnense składający się z trzech obiektów.
Największym z nich i dla całego przedsięwzięcia kluczowym jest budynek dydaktyczny. Na jego trzech kondygnacjach mieszczą się różnej wielkości sale wykładowe, pracownie komputerowe, pomieszczenia dla władz uczelni i jej administracji, pokoje pracowników naukowych. Znajduje w nim także swoje miejsce biblioteka z magazynem, mogącym pomieścić pięćdziesiąt tysięcy woluminów oraz czytelnią przygotowaną do jednoczesnego przyjęcia ponad pięćdziesięciu studentów. Kompleks składa się również z trójkondygnacyjnego akademika oraz parterowego budynku stołówki.
    Kolegium Europejskie w Gnieźnie jest dziś miejscem spotkań wielu osobistości życia politycznego i kulturalnego Polski. Gośćmi Kolegium byli: Danuta Hűbner, minister, członek Rady Ministrów, Krystyna Łybacka, Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Jerzy Buzek i Tadeusz Mazowiecki, byli premierzy RP, Władysław Bartoszewski, były Minister Spraw Zagranicznych Polski.
    30 maja 2005 Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadał Kolegium Europejskiemu w Gnieźnie imię Jana Pawła II.
 

Źródło:
M. Miazek, E. Jarmakowska, A. Szpulak, Ponad Granicami. Collegium Europaeum Gnesnense 2000-2003, Gniezno 2003.