Historia ubioru zaczyna się … w raju! Adam i Ewa, skosztowawszy zakazanego owocu poczuli się wstydliwie nadzy, nie przyodziani. Już wtedy szukali jakiegoś okrycia. Od paleolitu, przez starożytny Egipt, Grecję i Rzym umiejętność łączenia tkanin wynikająca z konieczności, stopniowo przekształcała się w kreowanie ubioru, czyli modę.  Natomiast z historią mody i ubiorów ściśle powiązana jest historia krawiectwa i rzemiosł mu pokrewnych. Niemal od zawsze nie tylko rodzaj materii, ale też jej skrojenie i zszycie świadczyło tak o randze noszącego ubranie jak i kunszcie rzemieślnika.  Cech krawiecki zaczyna się dzielić na klasztorny, dworski, miejski, folwarczny i wiejski. Następuje coraz większa specjalizacja krawców. Wiek pary i elektryczności przynosi wynalezienie maszyny do szycia, co sprzyja krawiectwu masowemu, „fabrycznemu”.

Współcześnie jesteśmy chyba świadkami zaniku tradycyjnego zawodu krawca, czego dowodem jest m. in. brak możliwości szkolenia w tej profesji w Gnieźnie. Za to wciąż ma się znakomicie najważniejsza, najliczniejsza i bodaj nieśmiertelna gałąź tej profesji – krawiectwo domowe!

Ale historia toczy się dalej…

Prezentowana wystawa jest zbiorem różnorodnych źródeł do badania historii ubioru. Źródła te, w szerokim znaczeniu tego słowa, mogą być nieskończone. Tutaj jest to wybór opracowań naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii stroju, różnych jego typów z uwzględnieniem zasięgu lokalnego. Źródłami historycznymi są także ogłoszenia prasowe dotyczące konfekcji damskiej i męskiej w gnieźnieńskiej prasie okresu międzywojennego oraz rodzinne fotografie ilustrujące temat. Historia szycia to historia wszystkich małych i większych atrybutów krawieckich – ciekawostki historyczne o każdym z nich można tutaj przeczytać. To także rezultaty sztuki krawieckiej, którymi zechcieli się z nami podzielić czytelnicy i ich rodziny. Są to pieczołowicie przechowywane w naszych domach pamiątki rodzinne – świadectwa codziennej pracy wielu pokoleń kobiet (głównie), których „praca nigdy się nie kończy”. Nadal.

Tak krawiec kraje jak mu materii staje! – zapraszamy na krótki spacer po historii ubioru i szycia w książkach i przedmiotach.

Rozpoczęcie wystawy związane jest – a jakże! – z Dniem Kobiet. Obejrzeć wystawę można w godzinach pracy Biblioteki IKE – od 9.00 do 16.00, do 15 maja 2020.

MC