Rada Programowa grupy kierunków studiów realizowanych w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie (Komunikacja europejska, Projektowanie kultury);

 

Przyporządkowanie kierunku studiów Projektowanie kultury do dyscyplin:

nauki o kulturze i religii 100%

Przyporządkowanie kierunku studiów Komunikacja europejska do dyscyplin:

nauki o kulturze i religii 60%

nauki o komunikacji społecznej i mediach 30%

literaturoznawstwo 10%

 

 1. Przewodniczący dr Michał Duch, zastępca Dyrektora IKE UAM ds. studenckich i dydaktycznych
 2. UAM dr hab. Beata Frydryczak (nauki o kulturze i religii)
 3. UAM dr hab. Eliza Grzelak (nauki o kulturze i religii)
 4. UAM dr hab. Artur Kamczycki (nauki o kulturze i religii)
 5. UAM dr hab. Magdalena Kamińska (nauki o kulturze i religii)
 6. UAM dr hab. Maria Tomaczak (nauki o kulturze i religii)
 7. Dr Sylwia Szykowna (nauki o kulturze i religii)
 8. UAM dr hab. Wojciech Adamczyk (nauki komunikacji społecznej i mediach)
 9. UAM dr hab. Marcin Piechocki (nauki komunikacji społecznej i mediach)
 10. UAM dr hab. Katarzyna Szewczyk-Haake (literaturoznawstwo)
 11. Anna Kulza (studentka Projektowania kultury, Przewodnicząca Samorządu Studentów IKE UAM)
 12. Mateusz Jachimczyk (student Komunikacji europejskiej, członek Samorządu Studentów IKE UAM)