Przeliczanie ocen

A          5 / bardzo dobry
B          4+/ dobry plus
C          4 / dobry
D          3+/ dostateczny plus
E          3 / dostateczny
F           2 / niedostateczny